MENU

Door: martijn, 30 August 2012


Windenergie

Een relatief goedkope manier om duurzame stroom te maken is met een grote moderne windmolen. Een windturbine met een vermogen van 2 à 3 MegaWatt produceert jaarlijks, afhankelijk van de plaatselijke windomstandigheden, tussen de 4 en 6 miljoen kWh groene stroom. De investering bedraagt ongeveer 1,4 miljoen euro per MegaWatt en wordt binnen 7 tot 10 jaar terugverdiend.  Voor de geproduceerde stroom ontvangt de eigenaar  7 à 9 cent per kWh, waarvan een deel bestaat uit rijks-subsidie (SDE+). Het vinden van een geschikte plek en het verkrijgen van alle vergunningen voor zo’n grote windturbine valt niet altijd mee. Er moet o.a. rekening gehouden worden met omliggende woningen, externe veiligheid, landschap en ecologie. Maar als de windturbine eenmaal draait levert dat niet alleen veel schone duurzame stroom, maar ook een goed financieel rendement op.

Ook met behulp van zogeheten ‘Urban wind turbines’ is makkelijk en redelijk geluidsloos duurzame windenergie op te wekken. Deze turbines zijn op bijvoorbeeld daken van scholen of bedrijfspanden te installeren. Hiervoor is niet altijd een vergunning nodig. De elektriciteitsproductie van deze turbines is afhankelijk van het type en de grootte van de turbine. De terugverdientijd is aanmerkelijk langer dan die van een grote windmolen.

Plaats uw reactie