MENU

Door: martijn, 30 augustus 2012


Verschillende standaarden

Wanneer een compensatieproject door een onafhankelijke organisatie als additioneel is geverifeerd, dan worden de voorkomen tonnen broeikasgassen Verified Emision Reductions (VER’s) genoemd. Deze VER’s kunnen vervolgens ook nog een bepaalde standaard hebben. Deze standaarden bevestigen nogmaals de additionaliteit van de CO2-reductie en de lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu. De meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen is de Voluntary Carbon Standard en de Gold Standard. De Gold Standard is nog alleen van toepassing op duurzame energieprojecten en is mede ontwikkeld met hulp van het WNF. De Gold Standard legt extra nadruk op de toegevoegde waarde die een compensatieproject biedt aan de betrokken lokale bevolking. De kans bestaat dat in de toekomst ook agrarische projecten met de Gold Standard mogen werken.

Plaats uw reactie