MENU

Door: martijn, 30 August 2012


Verifiëren van CO2-voetafdruk

Nadat u de voetafdruk van uw organisatie of product heeft bepaald is het mogelijk deze door een onafhankelijke organisatie te laten verifiëren. Met behulp van het verificatierapport dat daar uit voorkomt kunt u onomstotelijk en onderbouwd aantonen waar welke uitstoot van broeikasgassen binnen uw organsatie of product wordt veroorzaakt.

Plaats uw reactie