MENU

Door: Jan Snelders, 4 december 2014


T-Wind vertegenwoordigt Tilburgers in windmolenpark

De jury noemde het een ‘ultiem voorbeeld van Social Innovation, dat de energietransitie zal versnellen en op termijn zelfs een voorwaarde zal zijn voor duurzame economische ontwikkeling’. Daarom kreeg T-Wind, een samenwerkingsverband van vijf Tilburgse energiecoöperaties de SIVET-prijs, Sociale Innovatie Versnelt EnergieTransitie. De prijs werd donderdag 13 november uitgereikt tijdens de eerste Klankborddag van MOED.

Brede afspiegeling

T-Wind is een samenwerkingsverband van vijf Tilburgse energiecoöperaties: Berkel-Enschot Energiecoöperatie, de Blaakse Energiecoöperatie, Coöperatie Duurzame Energie Reeshof, Energiecoöperatie Udenhout en Energiefabriek 013.

winnaar Siver prijs duurzaam MOEDVolgens de jury is ‘met deze samenwerking een brede afspiegeling ontstaan van de Midden-Brabantse samenleving. De coöperaties hebben in korte tijd laten zien dat met het onder één noemer brengen van individueel, buurt- of wijkbelang grootschalige duurzame energie opwekking met grote stappen dichterbij gebracht kan worden.’

Jan Snelders voorzitter van Energiecoöperatie Udenhout: “De gemeente Tilburg wil op De Spinder aan de noordzijde van de stad een windmolenpark realiseren. Hiervoor werkt ze al langere tijd samen met afvalverwerker Attero en het waterschap De Dommel. De gemeenteraad wilde dat ook de burgers erbij betrokken werden. Aan ons werd gevraagd om dat gezamenlijk op te pakken. Natuurlijk hebben wij volmondig JA gezegd.”

Stroomversnelling

“Toen de gemeente bij ons aanklopte waren wij met z’n vijven al in overleg. Maar de samenwerking is daardoor wel in een stroomversnelling gekomen. Iedere energiecoöperatie behoudt zijn eigen eigen activiteiten en we gaan samenwerken waar mogelijk. Het windmolenpark op De Spinder is één van die mogelijkheden.”

Volgens planning komen er op De Spinder vijf windturbines van elk drie megawatt, samen 15 megawatt totaal. Attero gaat er twee op haar eigen grondgebied bouwen en exploiteren. T-Wind gaat volgens de plannen de overige drie exploiteren. Deze komen op gemeentelijke grond en op het terrein van het waterschap.

Echt bedrijf

Snelders: “T-Wind wordt betrokken bij de ontwikkeling, bouw en uiteindelijk de exploitatie van de windturbines. Het zou mooi zijn als T-Wind geen projectorganisatie blijft, maar een echt bedrijf wordt. Maar wel een bedrijf dat lokaal geworteld is en blijft. Mensen moeten je kop kennen.”

Toch sluit Snelders niet uit dat T-Wind ook buiten Tilburg windturbines gaat exploiteren. “Het zou mooi zijn als we op termijn een investeringsvehikel kunnen zijn voor andere initiatieven, om op andere locatie ook ons windverhaal uit te rollen. Maar ook dan blijft het belangrijk dat de lokale organisaties dingen laten gebeuren.”

Meest gunstige planning

En durft hij voor De Spinder al vooruit te kijken?

“Ik ga ervan uit dat de eerste windmolen in 2018 energie gaat leveren. Dat is wel de meest gunstige planning. Het is vooral belangrijk dat we er de flow in houden. Daarom zullen we ook regelmatig de Tilburgers op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.”

Foto bovenin: Ondertekening samenwerking vijf Tilburgse energiecoöperaties