MENU

Door: Jan van Groos, 30 september 2014


Succes verkoopt zichzelf

„Je kunt wel duizend zaken tegelijkertijd aanpakken, maar het lukt je nooit die allemaal te verzilveren. Ik denk dat het beter is om met een beperkt aantal zaken aan de slag te gaan en te zorgen dat die projecten tot een goed einde komen. Als iets succesvol is dan krijgt het vanzelf navolging. Succes verkoopt zichzelf.”

Jan van Groos Duurzaam MOEDJan van Groos, wethouder Duurzaamheid en Energiebesparing van Waalwijk noemt zich idealist, maar is ook voldoende pragmaticus om te weten dat je wel wat moet bereiken met je idealen. In het bestuur van MOED vertegenwoordigt hij samen met zijn Tilburgse collega Berend de Vries de gemeentes.

Voortouw

Klimaatverandering, CO2-uitstoot. Het probleem is van ons allemaal en juist daarom bestaat het risico dat niemand iets doet. Daarom ligt het voor Van Groos voor de hand dat de gemeente het voortouw neemt én laat zien hoe het anders kan. „Je kunt pas van anderen wat eisen als je zelf het goede voorbeeld geeft. In Waalwijk hebben we de ambitie om in 2043 energieneutraal te zijn. Het maakt mij niet zoveel uit of we daarmee de eerste zijn, en zelfs niet of we dat jaartal wel zo precies halen. Het belangrijkste is dat je de ambitie hebt om stappen te zetten.”

Oude stortplaats

„Waalwijk is op dit gebied bekend van het Ecopark op de oude stortplaats. Zonnepanelen, vijf windturbines en productie van stortgas. Dat zijn duidelijke voorbeelden. Maar ook met de bouw van het gemeentehuis in 2010 lieten we zien wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld door de installatie van warmte-koude-opslag.”

„Je moet als gemeente je nek durven uitsteken. Als bedrijven een goed initiatief hebben zoals Desso dat naar nieuwe vormen zoekt om groen gas te produceren, dan moet je meedenken en meehelpen. Zorgen voor vergunningen, bestemmingsplannen aanpassen en eventueel grond ter beschikking stellen.”

Keurslijf

„De gemeente vervult verschillende rollen. Je geeft het goede voorbeeld, bent initiatiefnemer, facilitator of participant. Elke rol vervullen wij op gezette tijden.”

„Bij de oprichting van de energiecoöperatie in Waalwijk hebben wij als gemeente het voortouw genomen. Dertig mensen uitgenodigd en uiteindelijk gaan er nu tien met elkaar verder. Voorwaarde is wel dat je het initiatief dan aan hen laat. Dat is voor een gemeente wel eens moeilijk, maar als je gaat sturen of mensen in een keurslijf dwingt dan haken ze af.”

Duurzaamheidsbezoeken

Als wethouder komt hij geregeld bij bedrijven. Duurzaamheidsbezoeken noemt hij ze zelf. „Ik zie vaak dat bedrijven het zelf wel goed doen, maar dat ze geen energie steken in het overtuigen van hun collega’s. Te vaak houden ze hun ambities of successen voor zichzelf. Dat is jammer want door met elkaar in gesprek te gaan hierover, kun je ook veel van elkaar leren. Of samenwerken, als de één warmte of CO2 over en de ander daar juist behoefte aan heeft.”

 Welke rol ziet hij voor MOED?

„Ik denk dat MOED juist goed werkt bij de meer complexere zaken. Door projecten binnen samenwerkingsverbanden, zoals de samenwerkende ondernemers op een industrieterrein te ondersteunen en te stimuleren. Breng samenwerking op gang en laat zien wat er mogelijk is. Maar blijf flexibel. Je kunt voor de energietransitie niet een vaste route uitstippelen. Er is niet één weg naar succes.”