MENU

Door: Rob van der Rijt, 6 april 2017


Stichting MOED en de Circulaire Economie

Het Bestuur van de Stichting MOED heeft in maart 2017 besloten tot een programmaverbreding van haar activiteiten. Tot op heden was de opgave van MOED om ideeën en initiatieven op het terrein van energietransitie (opwekken duurzame energie en  energiebesparing) tot concrete projecten te begeleiden. Het bestuursbesluit verbreedt deze opgave naar het vertalen ideeën en initiatieven op het terrein van Circulaire Economie naar concrete projecten.

Hiermee worden belangrijke cross overs gelegd naar de programma’s Logistiek, Leisure en Smart Industries van Midpoint Brabant en tevens de Proeftuin Circulaire Economie ingericht.

Circulaire Economie

Kenmerkende aspecten van een Circulaire Economie (CE), zoals vermindering van materiaalgebruik, meer recycling en optimalisatie van hulpbronnen, zijn effectieve strategieën om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Mondiaal draagt het bij aan behoud van biodiversiteit, ecosystemen, cultuurwaarden, sociale stabiliteit, vrede en veiligheid. Regionaal heeft het positieve impact op de innovatie- en concurrentiekracht en kunnen er nieuwe banen mee worden gecreëerd.

Programmalijnen MOED

De volgende programmalijnen staan op de planning.

  1. CE projecten binnen Leisure, Logistics en Smart Industry: Initiatie van CE projecten met positieve impact op CO2 footprint en innovatiekracht;
  2. Green Deal Biomassa Midden Brabant: Initiatie van projecten gericht op het inzetten van biomassa als alternatieve grondstof voor fossiele grond- en brandstoffen;
  3. Inrichten Mőbius Lab: De uitvoering van bovengenoemde initiatieven, projecten en start-ups in een inspirerende omgeving voor ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen.

Neem voor vragen of meer informatie gerust contact > met ons op.

Foto: MVO NL

Plaats uw reactie