MENU

Door: DuurzaamMOED, 24 maart 2015


Samenwerken is hét toverwoord voor wethouder Loon op Zand

Samenwerken! Het woord valt keer op keer als je met Gerard Bruijniks, wethouder in Loon op Zand over duurzaamheid praat. Samenwerken met andere gemeentes binnen Hart van Brabant, samenwerken met grote buurgemeente Tilburg en samenwerken met enthousiaste burgers in zijn eigen gemeente. “Op het vlak van duurzaamheid moet je geen competitie met elkaar voeren, maar juist kennis delen.”

Gerard Bruijniks duurzaam MOEDEen belangrijk item in de gemeente Loon op Zand de afgelopen jaren was de nieuwbouw van gemeenschapshuis het Klavier in de kern Kaatsheuvel. MOED heeft de gemeente geadviseerd om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Een wko-installatie, een goed en gezond binnenklimaat en een sedumdak zijn enkele voorzieningen die ook gerealiseerd zijn. Een sedumdak is niet alleen duurzaam omdat het groen is, het zorgt voor betere isolatie in winter en zomer en de planten op het dak verminderen de invloed van regen, wind en zonneschijn op het dak. Hierdoor gaat het dak tot wel drie keer langer mee.

Ook brengen

“Ik ben erg blij met MOED en de adviezen die we van hen kregen. Als onderdeel van Hart van Brabant is het voor ons, kleine gemeentes, niet alleen maar ‘halen’; ook brengen is belangrijk. Het is mooi om te zien dat gemeentes samen aan beleidsnotities werken en vervolgens een gemeenschappelijk beleid voeren.”

“Tilburg heeft als grootste gemeente de meeste expertise in huis en we kunnen op bepaalde terreinen natuurlijk wel meeliften. Bijvoorbeeld bij het energie-neutraal maken van woningen. Dat krijg je als kleinere gemeente, met minder huizen veel moeilijker voor elkaar. Het is ook belangrijk om te kijken of je de gestelde doelen wel haalt. Hoe meet je de effecten en staat het rendement in verhouding tot de investering? Daar kan MOED weer een rol in spelen.”

Monitoring

Volgens Bruijniks is die monitoring erg belangrijk: “Maatregelen die je op het gebied van duurzaamheid neemt moeten wel in balans zijn. Wat is de terugverdientijd in relatie tot betaalbaarheid en uitvoerbaarheid? Dat is van groot belang om duurzaamheid voor de toekomst veilig te stellen. En om je burgers ook in de toekomst mee te krijgen. De particuliere stichting Wereldgemeente Loon op Zand is daarvoor een goede partner.”

Daarbij zullen ook andere thema’s dan energie en milieu een rol spelen. “We zitten nog teveel op de energiekant en moeten stappen zetten richting de andere p’s: people en profit, de sociale en ondernemende aspecten van duurzaamheid. Als gemeente Loon op Zand werken wij samen met Waalwijk en Heusden binnen het project Energieadvies aan huis. Het project verenigt twee doelen.”

Achter de voordeur

“Ten eerste bewoners, die het toch al niet breed hebben, adviseren hoe ze hun woonlasten omlaag kunnen brengen. Het gaat daarbij om relatief simpele energiemaatregelen achter de voordeur, zoals spaarlampen installeren en verwarmingsgedrag aanpassen. Vervolgens worden die maatregelen uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee kunnen ze werkervaring opdoen. En zo combineer je energiebesparingen met een social-returnproject. Planet, people en profit.”

Plaats uw reactie