MENU

Door: Nicole van Hoof, 2 oktober 2019


Samen op Water & Groen Safari op Kraaiven en Vossenberg

Dat de zoektocht naar groen niet meevalt op een bedrijventerrein ligt voor de hand. Hier wordt immers geproduceerd, opgeslagen en vervoerd; allemaal processen waarvoor we gebouwen, parkeerplaatsen en straten nodig hebben. Toch zijn we met een 15-tal ondernemers op Water en Groen Safari gegaan. We starten de safariroute bij DekoVerdivas aan de Posthoornstraat.

Gedurende de excursie wordt voor iedereen duidelijk dat groen heel belangrijk is. Corné Machielsen van het Waterschap Brabantse Delta laat zien dat door het weghalen van de stoepranden rondom de groene perkjes, het regenwater daar naar toe stroomt in plaats van het riool in. Hoe zonde is het om regenwater in het riool te laten verdwijnen? En hoe fijn is het voor de ondernemer dat zijn bedrijf een positieve groene uitstraling heeft, zonder dat hij veel tijd aan onderhoud hoeft te besteden?

Prettiger werkomgeving

Een belangrijk voordeel om je terrein te vergroenen is namelijk dat het een prettiger omgeving voor je personeel wordt; minder heet in de zomer bijvoorbeeld. En uitnodigend om naar buiten te gaan in de pauze wat energie oplevert om daarna weer aan het werk te gaan. Veel ondernemers worstelen met het aantrekken en houden van personeel en we zien een verschuiving in wat die medewerkers belangrijk vinden. De jongere generatie vindt het klimaat steeds belangrijker maar ook hun directe leefomgeving. Mooie groene lunchplekjes om de boterham te eten in plaats van dit achteraf tussen de containers te moeten doen. Ze overtuigen om een rondje te lopen is natuurlijk nog beter en ook voor het aanleggen van zogenaamde groene lunch-ommetjes zijn plannen in de maak.

Dieren

Tilburgse ecoloog Mischa Cillessen legt uit dat we graag dieren in de stad hebben want die dragen bij aan een goed leefklimaat. Die dieren kunnen nu echter niet van het buitengebied naar de stad, omdat ze over grote stukken verstening moeten; de bedrijventerreinen. Al gauw ontstaat het idee om vogelkastjes bij de bedrijven op te gaan hangen. Niet alleen leuk voor de vogels, maar het is voor de groep ook een eye-opener dat koolmezen de processierupsen eten waar we de afgelopen zomer zo’n last van hebben gehad. Dus daarmee betekent een simpele actie zoals vogelkastjes ophangen een voordeel voor zowel de natuur als voor de ondernemers en hun medewerkers.

Concrete maatregelen

Zo ontstaan wel meer ideeën gedurende de safari; de ondernemers zijn verrast dat met kleine stappen maatregelen kunnen worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat we hittestress en hoosbuien kunnen opvangen. Maar die ook op korte termijn voordelen bieden aan hun bedrijf. Dat laatste is heel belangrijk, zeggen een aantal deelnemers heel terecht!

Ze willen bijvoorbeeld graag een lijst met planten die weinig onderhoud behoeven en het juist goed doen in het veranderende klimaat. Die behoefte aan kennis en informatie komt regelmatig terug in de levendige discussies tijdens de safari.

Doe mee met de Green Deal

De meeste ondernemers willen best iets doen als het niet veel kost, maar ze weten niet wat. We gaan dus binnen de Green Deal aan de slag met het verzamelen van informatie vanuit de verschillende deskundigen (waterschap, ecologie, maar bijvoorbeeld ook vastgoed  en accountancy) zodat we de ondernemers van goede informatie op maat kunnen voorzien.

Ook gaan we kijken welke projecten we het beste kunnen oppakken; van ‘vitale vogel-nestkastjes’ tot groene lunchplekken. Dat dit een traject is waar zowel de gemeente als de bedrijven een rol in spelen is duidelijk.

Heb je ideeën? Wil je meer informatie of wil je meedenken?

Mail Nicole van Hoof van Stichting Duurzaam Moed.

Met dank aan Jos Frijters van DekoVerdivas; onze gastheer die deze mooie paraplu’s cadeau heeft gegeven. En die ook zeker in gesprek gaat met zijn buurman om samen het water tussen hun bedrijven veel beter op te vangen door een sloot te maken. En hij denk ook al na over vogelkastjes 🙂

Stichting MOED wordt in deze Green Deal via project DOEN financieel ondersteund door de Europese Unie.