MENU

Door: Herman Gels, 27 januari 2015


“Regio Hart van Brabant klimaatbestendig en onafhankelijk van fossiele brandstof.”

De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) stelt zich tot doel om concrete projecten te ontwikkelen die bijdragen aan energiebesparing en grootschalige duurzame energievoorziening en -afname in de regio. Dit doet zij aan de hand van bestaande en nieuw te identificeren business cases. MOED heeft daarin twee rollen: ondersteuner van ontwikkeling collectieve duurzame energieprojecten en kennismakelaar.

Voor het bereiken van onze doelen moet veel werk worden verzet. MOED richt zich op initiatieven binnen het Hart van Brabant. MOED daagt initiatiefnemers (ondernemers, onderwijs en overheid) uit hun ideeën met betrekking tot energiebesparing en duurzame opwekking kenbaar te maken. MOED kan deze initiatieven, waar mogelijk, regisseren en desgewenst begeleiden met de deskundigheid van relevante partijen op een manier dat de betrokkenen zich gemotiveerd weten om te volharden in uiteindelijke realisatie.

De hoofddoelstelling van MOED is:

Het realiseren van CO2-reductie door het initiëren en faciliteren van ideeën en initiatieven en deze opwerken tot concrete projecten, gebaseerd op gezonde business cases, in de regio op het gebied van energietransitie.

Voor het jaar 2015 zijn een aantal programmalijnen opgesteld waarmee een samenhangend programma op energietransitie in de regio wordt gecreëerd. Deze programmalijnen zijn:

  1. Social Innovation versterkt de energietransitie
  2. Energiebesparing in de gebouwde omgeving
  3. Regionale duurzame energie opwekking

Stichting MOED is een publiek/private onderneming onder de paraplu van Midpoint Brabant. Samen met ondernemers, onderwijs en overheid geeft MOED invulling aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant. Onze contactgegevens vindt u op deze webpagina.