MENU

Door: , 5 February 2019


Uitvoerder verduurzaming bedrijventerrein Kraaiven en Vossenberg bekend

Eerder ondertekende zeven partners de Green Deal voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg in Tilburg. Nu is ook de uitvoerende partner bekend die de bedrijven individueel gaat begeleiden bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen.

Middels een aanbesteding hebben vijf partijen de kans gehad om een offerte en uitvoeringsplan in te dienen. Deze partijen werden op verschillende aspecten getoetst, waarbij onder andere betrouwbaarheid, capaciteit, prijs en aanbod een belangrijke rol speelden. De partijen zijn vergeleken en hebben verder uitleg gegeven tijdens een presentatie. Uiteindelijk is Groene Groei de partij geworden die de ondernemers gaat begeleiden en ondersteunen binnen de Green Deal.

Groene groei

Groene Groei is een organisatie die zich inzet voor het verduurzamen van commercieel en maatschappelijk vastgoed en samenwerkt met gemeenten om onder andere bedrijventerreinen te verduurzamen. Groene Groei is een praktische en pragmatische partij die ondernemers ontzorgt, in het hele traject van scan tot realisatie, bij de verduurzaming van hun bedrijf. Ralf Klop (op foto) zal contactpersoon zijn voor de ondernemers.

Energieadvies

Inmiddels hebben 27 bedrijven zich al gemeld voor de Green Deal. Bij deze bedrijven wordt gestart met een energieadvies. Een ervaren energieadviseur scant het bedrijf en brengt vervolgens een advies uit over de maatregelen die het bedrijf moet nemen om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. Indien bedrijven al beschikken over een energieadvies dan kan dit als basis dienen om verdere stappen op het gebied van duurzaamheid te zetten. Groene Groei is aangesteld vanuit de Green Deal om ondernemers naast de scan verder op weg te helpen, te adviseren en te begeleiden in bijvoorbeeld offertetrajecten.

Doel is om alle bedrijven die gevestigd zitten op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg te informeren over de verplichting om te verduurzamen. En om ten minste 50% van de aanwezige bedrijven te begeleiden naar duurzame maatregelen. Het project zal drie jaar in beslag nemen.

Meer over het project en over hoe bedrijven zich kunnen aanmelden is te vinden op de webpagina van Groene Groei >

Deze Green Deal is een initiatief van Vitaal Kraaiven, Vitaal Vossenberg, Gemeente Tilburg, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Provincie Noord-Brabant en Stichting MOED

Stichting MOED wordt via project DOEN financieel ondersteund door de Europese Unie.