MENU

Door: Frits Buijs, 15 December 2015


Pilot MOED levert negen energiespecialisten af

Energie-‘architect’ kan bijgeschreven worden op het lijstje nieuwe beroepen. Want de pilot van MOED om energiespecialisten op te leiden was zeer succesvol. Negen van de elf kandidaten hebben de opleiding met succes afgerond en acht van hen hebben een baan of zijn doorgestroomd naar een vervolgtraject. En ook de opleiding krijgt in samenwerking met het Brabantse MBO een vervolg.

Paul Stoffels één van de mannen die de opleiding succesvol heeft doorlopen is erg enthousiast. “Ik heb heel veel geleerd. Bijvoorbeeld over materiaalkennis en kennis van installaties. Maar ook over concepten als Nul op de Meter of wat een passief huis is. Ik ben nu redelijk all-round en wil me verder gaan specialiseren. Inmiddels werk ik bij Hoppenbrouwers als Adviseur Duurzame Energie. Ik houd me nu voornamelijk bezig met het opnemen van huizen voor zonnestroominstallaties. Hoe kan de installatie aangebracht worden? Wat is het verwachte rendement?”

Ook Bert Schellekens is erg positief over de opleiding, ook al heeft hij er maar kort aan deelgenomen. Al na een maand kreeg hij als zelfstandig huisvestingsadviseur zijn eerste opdracht. Duurzaamheid is binnen zijn huidige werk een belangrijke onderdeel. “Ik werk nu aan een project voor onderwijshuisvesting. Daar neem ik duurzaamheid in mee. Op het gebied van energiebesparing is er veel meer mogelijk dan de meeste mensen weten. Je moet ze er dus op wijzen en vanuit de praktijk laten zien wat mogelijk is. Dat heb ik in die maand wel geleerd.”

Vervolg

Nu de pilot succesvol is afgerond is het zaak om verder te kijken wat er met de ervaringen gedaan kan worden. Zo worden de energiespecialisten ingezet binnen het Nul-op-de-Meter-project in Midden-Brabant. Herman Gels, directeur van MOED: “Wij zijn mede-ondertekenaar van die Green Deal Nul op de Meter. De energiespecialisten gaan in beeld brengen welke alternatieve financieringsvormen er zijn voor woningeigenaren die hun huis naar nul op de meter willen verbouwen. Daarnaast wordt er met het Helicon MBO+ gekeken of een volgende lichting daar opgeleid zou kunnen worden.”

In breder verband bekijken de Brabantse mbo-opleidingen hoe hun opleidingstraject aan kan sluiten op de vraag naar nieuwe beroepen, zoals energiearchitect.

Van beers Dongen EnergiearchitectenWethouder Bea van Beers van de Gemeente Dongen sloot daar in haar slotwoord op aan: “We zien nieuwe beroepen ontstaan en dat vraagt om andere opleidingen. Vijf jaar geleden kenden we de term energiearchitect nog niet. Ik ben bij met deze vernieuwing die aan de ene kant banen oplevert en aan de andere kant er voor zorgt dat we duurzamer gaan bouwen, wonen en leven. Hopelijk gaan er nog vele specialisten verder in het spoor van deze eerste kandidaten.”