MENU

Door: Frits Buijs, 20 juni 2017


Pilot helpt sportclubs hun accommodaties te verduurzamen

Vijftig sportclubs in Brabant werken mee aan een pilot van MOED in samenwerking met de provincie Brabant, sportservice Noord-Brabant en het Energiefonds Brabant om hun sportaccommodaties te verduurzamen. “Als deze pilot slaagt kunnen we opschalen”, zegt projectleider Jan Snelders. “Het liefst naar alle ruim 2.500 sportaccommodaties in Brabant.”

Sportverenigingen besteden 15 tot 20% van hun uitgaven aan hun energierekening. Het ontbreekt bij verenigingsbesturen vaak aan tijd, expertise of financiën om energie te besparen of duurzame energie op te wekken. Eerdere ervaringen leren echter dat er bij sportverenigingen wel degelijk veel mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met energie en geld over te houden voor de vereniging.

Gasontladingslampen

Binnen deze pilot worden verschillende manieren van verduurzaming bekeken. Snelders: “De verlichting van veel sportkantines bijvoorbeeld, die kan vervangen worden door led. Maar ook de veldverlichting komt aan bod. Als je de gasontladingslampen vervangt door LED dan kan het vermogen per mast met 1.000 Watt verlaagd worden. Hiermee kan weer bespaard worden op mogelijk de aansluitkosten én de energierekening. Of verwarming van de kantine. Blijf je dat doen met een gasgestookte ketel of kijk je naar een warmtepomp en zonnecollectoren?”

Ook gedrag komt aan de orde. “Bij een club merkten de bestuursleden dat als ze na een vergadering naar huis gingen de hele baan uitgestorven was, maar dat de verlichting nog wel volop brandde. Of het doucheregime. Veel mensen douchen bij de club langer dan thuis. Dat kost extra water en gas. Met een simpele drukknop van een paar tientjes ben je klaar.”

Mandjes soortgelijke projecten

Op alle vijftig sportaccommodaties wordt met behulp van een energiescan gekeken wat er kan gebeuren en wat prioriteit heeft. “Vervolgens maken wij ‘mandjes’ van soortgelijke projecten. Philips heeft bijvoorbeeld een financieringsconstructie voor vervanging door LED. De aanvragen daarvoor kunnen we dan koppelen.”

De reacties zijn over het algemeen positief. De verenigingen zijn vaak enthousiast. Leden gaan met elkaar in gesprek over wat er allemaal kan gebeuren. Snelders: “Ik zie ook regelmatig leden van een energiecoöperatie die lid zijn van een sportclub en mensen daar enthousiast maken. Als je vervolgens een lokale ondernemer bij de verduurzaming betrekt, versterk dat ook nog eens de sociale cohesie.”

Drie fases

Met name bij bestuursleden bestaat nogal eens de angst dat zo’n project ze veel tijd gaat kosten. “Onterecht”, vindt Snelders: “We proberen de clubs zoveel mogelijk te ontzorgen. Vanuit MOED begeleid ik het proces. En het kost ze dus weinig, in geld én in tijd.”

Het pilotproject kent drie fases, waarvan de eerste fase, de werving van de clubs achter de rug is. In de tweede fase wordt er bij alle clubs een energiescan gemaakt en vervolgens een plan van aanpak. Jan Snelders hoopt hiermee voor het eind van de zomer klaar te zijn, zodat in het vierde kwartaal van dit jaar de aanvragen afgewerkt kunnen worden en voor 31 december alles klaar is voor de uitvoering.

En wanneer is het project geslaagd?

“Als zoveel mogelijk sportverenigingen maatregelen nemen om hun sportcomplex te verduurzamen. Maar vooral als het ons lukt hiervan een vehikel te maken om het op te schalen, provinciebreed.”

In gesprek met MOED? Dit zijn onze contactgegevens >

Plaats uw reactie