MENU

Door: Frits Buijs, 25 februari 2019


Op weg naar een CO2-neutrale woonomgeving in Hart van Brabant

De aankoop van een huis is een goed moment om te verduurzamen. Vaak zijn de nieuwe eigenaren toch al van plan om wat te verbouwen; aanpassingen kunnen gemakkelijker gedaan worden, omdat het huis leeg staat en ook met betrekking tot de financiering is het een goed moment om de extra kosten mee te nemen in een nieuw af te sluiten hypotheek, of een bedrag in depot te reserveren.

De vraag ‘Welke rol kunnen vastgoed-tussenpersonen spelen bij de energietransitie?’ is dan ook niet meer dan logisch. Op vrijdag 22 februari probeerden een aantal vertegenwoordigers uit de sector deze vraag te beantwoorden bij een door MOED georganiseerde workshop. Bijna alle geledingen die hierbij betrokken zijn, waren aanwezig. Energie-adviseurs, makelaars, taxateurs, hypotheekadviseurs en een notaris.

“En volgende keer zorgen we dat de financiers, de banken, er ook bij aanwezig zijn” zei organisator Nicolaas Veltman. Want dat er een vervolg op deze eerste bijeenkomst komt daar stemde iedereen mee in na een leerzame en informatieve ochtend. “Ik zal er zijn.” “Goed idee!”

Klimaatakkoord

Bij wijze van inleiding schetste Veltman de contouren van het ontwerp Klimaatakkoord dat in december werd vastgesteld. De bebouwde omgeving wordt verantwoordelijk voor 3,4 megaton minder CO2-uitstoot. Daarvoor moet flink wat gebeuren. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Momenteel zijn gemeentes wijkprofielen aan het maken, waarbij gekeken wordt welke vorm van verduurzaming het beste bij een bepaalde wijk past: stadsverwarming, warmtepomp, groen gas? In 2021 moet duidelijk zijn welke wijk, wanneer aan de beurt is en waarop wordt ingezet.

Tijdens zijn inleiding ontstond er al snel een discussie over de gebouw-gebonden financiering. Hierbij worden duurzame maatregelen niet gefinancierd uit de persoonlijke hypotheek, maar is en blijft de financiering van deze aanpassingen gekoppeld aan de woning. Ook als die verkocht wordt. De workshopdeelnemers brachten ieder vanuit hun eigen discipline voor- en nadelen naar voren, maar de meesten wilden toch eerst afwachten hoe het concrete wetsvoorstel eruit gaat zien.

Consumenten

In de tweede dialoogsessie deed Rob van Haren van Susteen uit de doeken hoe hij particuliere woningeigenaren helpt bij het verduurzamen van hun woning. Hij ging onder andere in op de vele vragen die er bij consumenten bestaan. zoals

  • Hoeveel kan ik besparen?
  • Ik weet niet welke maatregelen echt helpen?
  • Ik weet niet hoe ik voor subsidie in aanmerking kan komen?
  • Welke leverancier en producten kan ik het beste kiezen?
  • Hoe kan ik maatregelen financieren?

Susteen begeleidt bewoners van begin tot eind bij de verduurzaming van hun woning, waarbij zij ook betrokken zijn bij de uitvoering en oplevering. Hij pleitte ervoor dat hypotheekadviseurs en verstrekkers gebruik zouden maken van een integraal hypotheekadvies met duurzame maatregelen.

Nu of Nooit

Tot slot ging Peter Linders in op een praktijkvoorbeeld uit de regio Den Bosch Nu of Nooit, waarbij kopers worden gestimuleerd hun nieuwe huis niet alleen te verfraaien door een likje verf of een nieuwe badkamer, maar ook te zorgen voor meer comfort en een lagere energierekening door diverse duurzame maatregelen te nemen. Naar aanleiding van zijn verhaal ontstond er een discussie over de vraag in hoeverre duurzaamheid meespeelt bij de verkoop van je huis. Hoe erg benadruk je dat? En hoe belangrijk is het voor de koper of een huis label A of label D heeft?

Er was uiteindelijk te weinig tijd om nog dieper in te gaan op de rol die tussenpersonen kunnen én willen spelen bij de verduurzaming van de Midden-Brabantse woningmarkt. Maar gezien het enthousiasme van de deelnemers zal er dat zeker van komen. Kortom, wordt vervolgd!