MENU

Door: Jan Snelders, 12 februari 2020


Onderwijsgebouwen als lichtend voorbeeld voor verduurzaming?

Het binnenklimaat en de energiehuishouding van onderwijsgebouwen laat nog al eens te wensen over. Duffe kinderen en onderwijzers op het einde van een lesdag en hoge energierekeningen zijn het gevolg. Labels als Frisse Scholen label A en ook Energielabel A lijken ver weg. Waar begin je met verduurzaming?

Stichting MOED voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant een onderzoek uit bij een viertal gemeenten in Hart van Brabant met als doel om met oplossingen te komen voor het haalbaar en uitvoerbaar maken van maatregelen aan gebouwen. Streven daarbij is om schoolgebouwen zo fris mogelijk te maken (voorkeur voor label A) en zo energiezuinig te maken (voorkeur voor label A).

Duurzame maatregelen

Begonnen wordt met het in kaart brengen van de huidige situatie: het binnenklimaat, bouwkundige- en installatietechnische staat, functioneel- ruimtelijk gebruik e.d. Vervolgens wordt er een pakket aan maatregelen voorgesteld op basis waarvan de beoogde (en logische) labels moeten worden gerealiseerd. Maatregelen hebben te maken met aanpassingen in gedrag, monitoring op binnenklimaat en energiegebruik en ook aanpassingen aan gebouw en installaties. Noem het tezamen ‘duurzame maatregelen’.   

Financiering verduurzaming

De maatregelen worden gecategoriseerd van gemakkelijk tot ingrijpend. Uiteindelijk is de vraag hoe de maatregelen betaald kunnen worden. Ingrepen blijken vaak posten te zijn die niet in de meerjarige onderhoudsplannen terugkomen. Als derde stap in het onderzoek wordt gekeken naar reserveringen voor onderhoud en beheer, waarbij we deze trachten te matchen met de eerder gemaakte reserveringen.

Wat echt anders is, is dat we ook onderzoeken of dat uit besparingen maatregelen gefinancierd kunnen worden. Uiteindelijk willen we ook voor onderwijs (voor sport hebben we dit samen met Sportservice Noord-Brabant ontwikkeld) een dienstverlening inrichten waarbij gemeenten en/of onderwijsorganisaties niet zelf hoeven te investeren, maar via besparing maatregelen gefinancierd kunnen krijgen door middel van een zogenaamde energy service company of ESCo.

Andere oplossingen

Overigens adviseren we organisaties in voorkomende gevallen om juist geen groot onderhoud of andere investeringen in gebouwen te doen. Dit is het geval als we er van overtuigd zijn dat het nemen van de duurzame maatregelen niet leiden tot de beoogde labels. Dan is het samen zoeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld nieuwbouw. En ook die kunnen we via een ESCo organiseren. Energiefonds Brabant is daarin onze partner.

Onderwijsgebouwen als lichtend voorbeeld voor verduurzaming? In april leveren we de resultaten op en vertellen we u er graag meer over.

Vragen? Neem contact op met Jan Snelders van stichting MOED.