MENU

Door: Frits Buijs, 21 december 2017


Oisterwijk: geen duurzame stip aan horizon, wel concrete plannen

“We doen heel veel, maar tegelijkertijd niet genoeg.” Wethouder Sjef Verhoeven van Oisterwijk is optimistisch en realistisch tegelijk. “Die klimaatverandering is er. Ook in Oisterwijk hebben we te maken met verstening en hittestress. Van fossiele brandstoffen gaat alleen maar af en er komt niks bij. Ik heb vroeger al van mijn vader geleerd: dat houdt een keer op. De noodzaak om iets aan duurzaamheid te doen is duidelijk.”

Na deze inleiding volgt dan ook een opsomming wát Oisterwijk doet. “We hebben zonnepanelen op ons dak. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar je moet als gemeente het goede voorbeeld geven.”

Windmolenpark

Bij binnenkomst in de hal van het gemeentehuis hangt een monitor die aangeeft hoeveel de zonnecellen op het gemeentedak opleveren. Zodat iedere inwoner het kan zien. En natuurlijk is er het windmolenpark Kattenberg langs de A58 waarmee 8500 huishoudens in Oisterwijk en Oirschot van stroom worden voorzien.

Erg moeilijk gebouw

Het meest trots is de wethouder op nieuwbouwplan voor de sporthal annex zwembad. “Zo’n zwembad is energetisch gezien een erg moeilijk gebouw. Je hebt veel warmte nodig, maar het moet ook goed gelucht worden. Bij het ontwerp van de nieuwe sporthal en zwembad heeft duurzaamheid een hele grote rol gespeeld. We hebben gekozen voor de BENG-norm, een Bijna EnergieNeutraal Gebouw. Als het even meezit zijn we de eerste in Nederland die dit met zo’n ‘energievreter’ gaan realiseren. Alhoewel ook Hilvarenbeek plannen heeft voor een BENG sporthal en zwembad.”

Oisterwijk heeft geen stip op de horizon wanneer de gemeente energieneutraal wil zijn, zoals veel andere gemeentes in de omgeving wel hebben. “Maar uiteraard onderschrijven wij het streven van de regio Hart van Brabant om in 2050 energieneutraal te zijn.”

Medewerker Duurzaamheid

“We hebben ook geen medewerker Duurzaamheid; tenminste nóg niet. We kijken per dossier of er duurzaamheidsaspecten zijn. Maar ik ben wel blij dat we op de begroting van 2018 geld hebben vrijgemaakt om een medewerker Duurzaamheid aan te stellen. Een contactpersoon die voeling houdt met lokale en regionale initiatieven op dit gebied. Tegelijkertijd is er geld vrijgemaakt om die initiatieven ook daadwerkelijk te ondersteunen.”

Wethouder Verhoeven is blij met de rol die MOED speelt als aanjager van initiatieven en het maken van business-cases voor diverse projecten in Midden-Brabant, zoals windenergie, gebruik van restwarmte en nul-op-de-meter-woningen. Daarnaast roemt hij de inzet van de lokale energiecoöperatie DEC Oisterwijk. “Waar MOED vooral het mkb aanspreekt, richt DEC zich op de inwoners van Oisterwijk. Bijvoorbeeld met voorlichting over duurzame energie, of een modeshow om warme-truiendag te stimuleren. Daarnaast is DEC een club die ons als gemeente scherp houdt en port om actie te ondernemen. Een heel belangrijke rol.”

Niet alleen energie

Voor wethouder Verhoeven heeft duurzaamheid niet alleen met energie te maken. Zo is hij trots op het waterbeheer in zijn gemeente. “Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk water in het gebied te houden.” En op het ecologisch bermbeheer, bijvoorbeeld bij de Voorste Stroom. “Als mensen klagen dat het daardoor een rommeltje wordt, dan zeg ik: ‘Kom op, we gaan daar onze boterhammen tussen de middag opeten. En dan laat ik je wel 40 verschillende plantensoorten zien.'”

Foto’s: VVV en Gemeente Oisterwijk

 

Plaats uw reactie