MENU

Door: Frits Buijs, 20 november 2014


Netwerken en veel informatie op eerste Klankborddag MOED

Informatie verzamelen, workshops volgen, de uitreiking van de eerste Sivetprijs, maar vooral netwerken in een inspirerende omgeving. Dat waren de basisingrediënten van een geslaagde eerste Klankborddag van de Stichting Moed. Met als centraal thema: Sociale innovatie versnelt de energietransitie naar duurzaam.

Zaal met Berend de Vries Duurzaam MOEDRuim tachtig belangstellenden waren aanwezig op de eerste Klankborddag in het voormalige ketelhuis van de oude leerfabriek in Oisterwijk. Terwijl bouwvakkers het hoofdgebouw fysiek toekomstklaar maakten, stond in het gerenoveerde Ketelhuis vooral de energievoorziening in de toekomst op het programma. Zo werden duurzaam hergebruik en een energieneutrale toekomst heel logisch met elkaar verbonden.

SIVET-prijs

T-Wind, een samenwerking van vijf Tilburgse energiecoöperaties kreeg de eerste SIVET-prijs (Social Innovation Versnelt Energie Transitie). Volgens de jury heeft T-Wind in korte tijd laten zien dat ‘met het onder één noemer brengen van individueel, buurt- en wijkbelang grootschalige duurzame energieopwekking met grote stappen dichterbij gebracht kan worden.’ De jury, die bestond uit de zes bestuursleden van Stichting Moed, heeft bewondering voor de professionaliseringsslag die T-Wind in korte tijd heeft doorgemaakt.

Na de lunch hadden alle aanwezigen de mogelijkheid om twee van de drie workshops te volgen.

Gerben Bos liet in zijn workshop De regionale Kierenkit zien hoeveel energiewinst er te behalen is door in huis op kierenjacht te gaan. “Ik wist dat het erg was”, zei een van de deelnemers na afloop, “maar zo erg, daar had ik geen flauw benul van.”

Rekentool

Joost de Roij van Sunburst legde zijn gehoor uit hoe je met een eenvoudige rekentool kunt berekenen wat duurzaam bouwen je kost én uiteindelijk oplevert. “Ik geloof dat we hier echt stappen mee kunnen zetten. Niet alleen voor de zakelijke markt, maar ook bij particulieren.”

In de derde workshop werd onderzocht of een regionaal expertisecentrum voor energiebesparing in de regio Midden-Brabant wenselijk en haalbaar is. Maurice van der Meer legde uit hoe het InnovatieCentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam werkt. Bijna alle deelnemers zagen de meerwaarde van zo’n expertisecentrum in de eigen regio. “Want ook al is alles op internet te vinden, goed advies van iemand die er verstand van heeft, gaat toch boven alles.”

Nieuwe contacten

impressie borrel duurzaam MOEDHierna sloot Herman Gels, directeur van MOED de dag op gepaste wijze af door iedereen uit te nodigen om bij een drankje nog wat na te praten. Want naast informatie-uitwisseling was dat ook een belangrijk onderdeel van de dag: netwerken en nieuwe contacten leggen. Binnen het programma was daar ruimschoots de tijd voor ingeruimd en het was duidelijk dat alle aanwezigen daar gretig gebruik van maakten.

Op de volgende websites is meer informatie te vinden over de gegeven workshops :

http://www.bergenbos.nl
http://www.sun-burst.nl/
http://www.icdubo.nl