MENU

Door: Pieter Biemans, 23 oktober 2014


MOED staat voor samenwerking 3 ’O’s

MOED steunt nadrukkelijk op de drie O’s: overheid, ondernemers en onderwijs. Samenwerking is belangrijk, maar elke ’O’ heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid, betoogt Pieter Biemans, ambtenaar Klimaatbeleid van de gemeente Tilburg en vanaf het begin betrokken bij de oprichting van MOED.

„Aanvankelijk hadden we als gemeente Tilburg een Klimaatschap voor ogen, een organisatie vergelijkbaar met de Waterschappen, waarin een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het klimaatprobleem de basis vormde voor de deelnemers. Maar dat is niet geworden wat we ervan verwacht hadden.

Voortrekkers

Naast het Klimaatschap waren we ook aan het onderzoeken of de ontwikkeling van een lokaal duurzaam energiebedrijf mogelijk en zinvol zou zijn. Samen met de gemeentes Goirle en Waalwijk kwamen we uit op een ontwikkelingsbedrijf op het gebied van energie en duurzaamheid. Dat is MOED geworden.

De gemeentes waren de voortrekkers van MOED. Dat is niet zo verwonderlijk want voor het bedrijfsleven is energie besparen niet de core-business. Vele bedrijven komen er niet zomaar aan toe om maatregelen te nemen.

Schakel

Voor de invulling van de kwartiermaker van MOED zijn we nadrukkelijk op zoek gegaan naar iemand met ervaring in het bedrijfsleven. Iemand, die de taal van de ondernemers spreekt. Belangrijk voor de business-to-business contacten.”

„Zo kan MOED de schakel zijn tussen de 3-O partijen, als een intermediair. MOED helpt ondernemers zich bewust te worden van wat ze concreet kunnen doen. Een mooi voorbeeld is Desso met een project om zelf energie op te wekken met een biovergistingsinstallatie.

Eigenlijk is er ook nog een vierde O, de ondernemende burger. Niet de individuele burger, maar mensen die zich gegroepeerd hebben in energiecoöperaties of burgerinitiatieven voor bijvoorbeeld windmolens. MOED biedt ook daaraan ondersteuning.”

Dynamiek

Pieter Biemans Klimaatbeleid TilburgWelke obstakel kwam U tegen bij het opzetten van MOED?

„Toch wel dat je als overheid aan iets nieuws begint waarbij je uiteindelijk de regie los moet laten. We hebben niet meer alleen de regie, de regie wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 3-O partijen. Bij MOED werk je samen en bepaal je ook samen het beleid.

Een ander punt was het verschil in dynamiek tussen overheid en bedrijfsleven. Bij het opzetten van de organisatie moest er heel wat gebeuren. Daar gaat een ondernemer gerichte organisatie anders mee om dan de overheid.

En tot slot merk ik dat het bedrijfsleven nog wel een drempel over moet om mee te gaan in dit soort projecten. Er zijn wel een paar koplopers, maar de grote groep heeft dat zetje nog even nodig.”

Besparing

En waar staat MOED over 5 jaar?

„De komende jaren zal MOED zeker nog groeien. Het bedrijfsleven ziet dat een goed klimaatbeleid besparing oplevert. De vraag naar ondersteuning zal dan ook nog toenemen.

In de naam van MOED zit niet alleen energie, maar ook duurzaamheid. Dat is bewust gedaan, want op den duur zal MOED zich met meer dan alleen energie gaan bezighouden.”