MENU

Door: Rob van der Rijt, 6 juni 2017


MOED realiseert subsidie voor tien duurzame energieprojecten

De stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) heeft in maart van dit jaar voor tien projecten SDE+ subsidie aangevraagd. Deze subsidie draagt bij aan het tot stand komen van duurzame energieprojecten.

Het gaat om het verduurzamen van vijf gemeentelijke gebouwen in Dongen, Goirle en Waalwijk, twee zorginstellingen en drie bedrijven. Er is subsidie toegekend voor in totaal 1.265.000 WP aan zonne-energie. Als de projecten zijn gerealiseerd komt dit overeen met het energieverbruik van ongeveer 325 huishoudens. En zal bijdragen aan een besparing in CO2-uitstoot van ruim 500.000 kg per jaar. Met de realisatie van de zonnedaken zal een investering zijn gemoeid van 1,3 miljoen euro. Inmiddels is de subsidie voor alle tien de projecten toegekend.

Harry van de Ven, wethouder van de gemeente Goirle, gebruikt de SDE subsidie voor de verduurzaming van het gemeentehuis: “Met het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis wil de gemeente Goirle haar ambities met betrekking tot duurzaamheid uitstralen.”

Bestuurslid Berend de Vries van stichting MOED is verheugd met de toekenning van de SDE+ subsidie: “Mede dankzij de subsidie voor deze tien projecten kunnen we weer een belangrijke stap zetten in onze ambitie van een energieneutraal Midden-Brabant. Dit is een mooi begin, maar we moeten nu samen op basis van de opgedane ervaring en kennis doorpakken. Ik roep gemeenten, instellingen en bedrijven dan ook dringend op om kansrijke initiatieven bij MOED aan te melden >