MENU

Door: DuurzaamMOED, 9 maart 2018


MOED gaat samen met Europa de energietransitie kracht bijzetten

De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) krijgt groen licht van Europa om de energietransitie in Midden-Brabant kracht bij te zetten. Dit betekent voor de komende 3 jaar een kleine zeshonderdduizend euro bijdrage in de kosten om Midden-Brabant energieneutraal te (helpen) maken.

Deze bijdrage krijgt MOED in het kader van een interregionaal ontwikkelingsfonds van de EU. Het zogenaamd Interreg programma is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Zowel Nederland als Vlaanderen nemen deel aan het project DOEN (Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit).

Koppelen vraag en aanbod

Om wezenlijke stappen te zetten naar een koolstofarme economie moeten de nodige elementen aanwezig zijn om een circulaire economie mogelijk te maken. Daarom is een duidelijk overzicht van vraag en aanbod van energie zoals biomassa, gas, elektriciteit en warmte noodzakelijk, evenals het structureel koppelen van geïnteresseerde partijen. Als er al een corresponderende vraag of aanbod is, zijn er momenteel weinig of geen spelers in de grensregio die zowel kennis als expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien private bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in het uitwisselen van energiestromen.

Methode

DOEN wil een methodologie uitwerken en testen die zowel economische criteria als maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening brengt. Dit zal als een openbare dienstverlening ingezet worden om mee het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te versnellen, verhogen en verbeteren. DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox zodat energiemakelaars ermee concreet en gestructureerd aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling. De gerichte ondersteuning bevat onder meer het bewustzijn verhogen, onzekerheden uitklaren, technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten en het bevorderen van overleg tussen verschillende stakeholders voor verankering in het (lokale) beleid.

Plaats uw reactie