MENU

Door: DuurzaamMOED, 24 September 2012


MKB gaat 20 procent energie besparen met Green Deals

Vijfhonderd ondernemers in het midden- en kleinbedrijf gaan zich inspannen om in anderhalf jaar tijd 20 procent energie te besparen. Tijdens het Ondernemerscongres in Apeldoorn is het startsein gegeven voor 21 initiatieven die vallen binnen de ‘MKB Green Deal’, het duurzaamheidconvenant dat MKB-Nederland eerder dit jaar afsloot met het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie. In de verschillende deelprojecten met onder meer brancheverenigingen, bedrijventerreinen en overheidsorganisaties, gaat het om eenvoudige energiebesparingsmaatregelen waar bedrijven laagdrempelig gebruik van kunnen maken.

Uit eerdere onderzoeken en projecten blijkt dat een gebrek aan geld, tijd en kennis MKB-bedrijven er nu nog te veel van weerhoudt om met energiebesparing aan de slag te gaan. Met de MKB Green Deal projecten wil MKB-Nederland voor deze problemen oplossingen vinden, het besparingspotentieel inzichtelijk maken en ondersteuning bieden aan bedrijven die energiezuiniger willen ondernemen. Het doel van de projecten is om samen met de vijfhonderd deelnemende bedrijven 100.000GJ te besparen, wat gelijk staat aan een jaarlijks energieverbruik van ruim 1.250 huishoudens. Deze praktijkgerichte aanpak laat zien dat reductie van energieverbruik binnen het MKB zonder veel inspanning mogelijk is.

Concrete oplossingen

In elk Green Deal project gaan ondernemers uit een bepaalde branche of regio aan de slag met concrete en gerichte maatregelen, zoals het vervangen van de verlichtingsinstallatie en het goed inregelen van de verwarmingsinstallatie. Veel ondernemers realiseren zich niet dat deze (grote) energieverbruikers een groot besparingspotentieel hebben. Binnen de verschillende projecten zullen ook minimaal twintig ondernemers de reductiedoelstelling van 20 procent bereiken door gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie.

Bedrijventerrein Kraaiven

Wethouder Berend de Vries van Milieu is enthousiast over de Green Deal met het MKB: “Als onderdeel van de Green Deal worden op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg op dit moment energiescans uitgevoerd om ondernemers erop te attenderen dat ze energie kunnen besparen en in te laten zien wat de economische voordelen hiervan zijn. Nu al blijkt dat in korte tijd zeker 10% bespaard kan worden op het energieverbruik. Een geweldig resultaat”. De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) en Parkmanagement Tilburg (een gezamenlijk initiatief van het georganiseerd bedrijfsleven en de gemeente Tilburg) voeren gezamenlijk deze energiescans uit. Parkmanagement Tilburg legt de contacten met bedrijven en MOED zorgt voor het energieadvies. Het is uiteindelijk aan de ondernemer of hij in energiemaatregelen wil investeren. MOED kan daarbij helpen door eventuele barrières op te lossen.

Bundeling van kennis en ervaringen

De ervaringen, kennis en tips die gedurende deze Green Deal aanpak ontstaan, zal MKB-Nederland bundelen en als voorbeeld ter beschikking stellen aan ondernemers en belangrijke stakeholders. Meer informatie over de verschillende MKB Green Deal projecten is te vinden op www.mkb.nl/greendeal.