MENU

Door: Frits Buijs, 12 januari 2017


Midden-Brabant werkt aan regionale energiestrategie

“We moeten niet in afzonderlijke projecten denken van een ton, maar in een regiobreed portfolio van een paar miljoen. Dan ontstaan er pas echte mogelijkheden.” Willem Jaspers, projectmanager voor het opstellen van een regionale energiestrategie voor Midden-Brabant is duidelijk: alleen als de regio goed gaat samenwerken dan pas kan de energietransitie echt vorm krijgen.

willem-jaspers-moedDe regio Midden-Brabant is een van de vijf regio’s in Nederland die is uitgekozen als pilot voor het ontwikkelen van een regionale energietransitie. Het is een project van de VNG in samenwerking met een drietal ministeries (EZ, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken), de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. De vijf uitgekozen regio’s worden ondersteund bij het opstellen van een regionale energiestrategie met ‘een korte termijn stappenplan passend in een lange-termijnstrategie.’ De ontwikkelde strategieën dienen als katalysator voor de landelijke energietransitie.

Aan de slag

“Maar in Midden-Brabant zijn we van het aanpakken” zegt Willem Jaspers, “dus wij gaan nog een stap verder. We werken niet alleen aan het gevraagde regie-document, maar willen dat er over ruim een halfjaar ook een uitvoeringsagenda en een voorstel voor een uitvoeringsstructuur liggen. Zodat Midden-Brabant daadwerkelijk aan de slag kan.”

In Midden-Brabant gebeurt al heel veel op het gebied van energiebesparing en -opwekking, maar elke gemeente heeft z’n eigen projecten en er is geen goed zicht op het totaal. Jaspers: “Het totaaloverzicht ontbreekt. Als eerste bekijken we of wat we nu aan het doen zijn, past in de visie die we hebben op de energievoorziening in 2050. Als je dat overzicht hebt, kun je tot een goed regionaal portfolio komen. Zo’n portfolio is sterker dan allemaal losse projectjes.”

Energie- en ruimtedeals

Analoog aan de Green Deals die de afgelopen jaren gesloten zijn, gaat men bij de realisatie van de Regionale Energiestrategie werken met Energie en Ruimtedeals: overeenkomsten tussen alle stakeholders over hoe de gemeenschappelijke ruimte in de toekomst gebruikt gaat worden. Het wordt een samenwerking tussen de vier O’s: ondernemers, onderwijs, overheid en ondernemende burgers. Het creëren van maatschappelijk draagvlak is een belangrijk aandachtspunt.

Esther Raats, beleidsmedewerker bij de gemeente Waalwijk en lid van het projectteam voor deze pilot: “Duurzame energie legt een groter beslag op de openbare ruimte dan energie uit fossiele brandstoffen; zonneweides, windmolenparken en biomassa-centrales nemen nu eenmaal veel ruimte in. Dit kan een belemmering vormen voor de uitvoering van concrete plannen. Het is dan ook een uitdaging om een plan neer te leggen waar alle burgers, bedrijven en gemeenteraden in de regio achter kunnen staan.”

Ruimte Ateliers

Het projectteam organiseert daarvoor ‘Ruimte Ateliers’, bijeenkomsten waar met stakeholders gekeken wordt wat de impact nu werkelijk is van volledige vergroening en hoe dit zo goed mogelijk kan worden ingepast in de openbare ruimte. Jaspers: “Daarvoor zetten we met z’n allen een stip aan de horizon. Dat punt hoeft niet vast te liggen, maar we moeten wel zorgen dat de uitvoeringsagenda die we met z’n allen bepalen, die kant op gaat. Je vraagt bestuurlijk commitment want op de uitkomst van de discussie, wil je wel een klap kunnen geven. Waarbij je ook vastlegt wie welke taak heeft, zodat je naar een uitvoeringsstructuur toe kunt werken.”

Willem Jaspers werkt vanuit adviesbureau ERAC als projectmanager voor het opstellen van een regionale energiestrategie voor Midden-Brabant.

Plaats uw reactie