MENU

Door: Frits Buijs, 27 maart 2019


Midden-Brabant kijkt serieus naar groen gas uit rioolwater

Volgens Kirsten Zagt, oprichter en eigenaar van ingenieursbureau Bareau is “het allemaal niet zo spannend. Uit afvalwater in waterzuiveringsinstallaties is vrij gemakkelijk groen gas te maken.” Toch heeft het wel een aantal jaren geduurd voordat zijn ideeën op grotere schaal worden opgepikt. “Maar gelukkig zijn er in Midden-Brabant nu ook mensen die willen doorpakken.”

Nederland telt zo’n 350 waterzuiveringsstations waar afvalwater wordt gezuiverd voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dat water zit vol bacteriën die allemaal CO2 uitademen. Dat is een enorme bron van CO2-uitstoot. Het systeem dat Zagt ruim tien jaar geleden ontwikkelde heet AHPD, Autogenerative High Pressure Digestion. Zagt: “Het gas dat we produceren is van hoge kwaliteit en kan direct worden ingebracht in het huidige gasnet als vervanging van het aardgas. Voeg onder hoge druk waterstof toe en CO2 wordt omgevormd tot nog meer methaan!”.

Warmtenetten

“Een groengascentrale bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rijen zou je kunnen gebruiken om de warmtenetten te voeden die er in de Reeshof bij Tilburg en de Haagse Beemden bij Breda liggen. Nu gaat er warm water vanuit de Amercentrale in die warmtenetten. En dat warme water moet eerst over een groot aantal kilometers vervoerd worden voordat het op de plek van bestemming is. Daarbij verliest het veel warmte. Is het niet veel slimmer om die kachel dichterbij te zetten waar je de warmte nodig hebt. Om die kachel te stoken kun je dan uitstekend het groene gas uit de waterzuiveringsinstallatie gebruiken.”

Jan Snelders is vanuit MOED betrokken bij dit project waarin het waterschap Brabantse Delta samen met de gemeentes Gilze-Rijen en Dongen samenwerken om de mogelijkheden van de productie van groen gas onderzoeken. “De business-case is eigenlijk een no-brainer. Dat moet je direct doen. Er wordt nog wel een second-opiniononderzoek gedaan. Om zeker te weten dat alle getallen kloppen.”

Inwoners betrekken

“Voor ons is het ook belangrijk dat de inwoners van Midden-Brabant hierbij betrokken worden. Bijvoorbeeld doordat ze in de toekomst zelf groen gas gaan gebruiken, of dat ze onderdeel worden van een lokaal participatieproject. We gaan nu de ontwikkelfase optuigen waarbij we drie sporen parallel laten lopen: organisatorisch, technisch en financieel.”

Eind vorig jaar heeft Bareau een eerste overeenkomst ondertekend om het vergistingssysteem op Ameland in praktijk te brengen. Zagt hoopt een soortgelijke overeenkomst op niet al te lange termijn ook in Midden-Brabant te kunnen ondertekenen. Zagt: “Ambtenaren van de gemeentes Gilze-Rijen en Dongen en van het Waterschap Brabantse Delta hebben aangegeven dat ze een volgende stap willen zetten. Hopelijk gaan de bestuurders daarin mee.”

Waardevolle grondstoffen

Uiteindelijk ziet Zagt mogelijkheden voor veel meer organisch afval. “Organisch afbreekbare afvalstromen, zoals afvalwater, zuiveringsslib en reststromen van de landbouw en voedingsmiddelenindustrie, worden nu nog gezien als milieuvervuilende kostenposten, maar veranderen door onze technologie in waardevolle grondstoffen voor de productie van groengas.”

Zeven installaties

De potentie is volgens beide heren groot. Snelders: ”Neem de regio Hart van Brabant. Daar bevinden zich zeven van dit soort installaties. De besparing op CO2-uitstoot is aanzienlijk en de groengas productie kan voorzien in de gasbehoefte van zo’n 10.000 huishoudens. In de plusvariant, waar keukenafval wordt toegevoegd, kan dat het dubbele worden.”

Contact met Jan Snelders van MOED? Zie hier onze contactgegevens >