MENU

Door: Berend de Vries, 2 mei 2014


Met beperkte middelen veel in werking zetten

“Het milieu- en klimaatbeleid is een gedeelde ambitie. De gemeente zwaait niet met een zak geld, maar we gaan samen met onze partners op zoek naar een business case. En MOED is bij de uitvoering van die projecten een belangrijke partner; als coördinator of als verbinder die partijen samenbrengt.”

Berend de Vries, wethouder Milieu in Tilburg is helder als hij het over de uitvoering van het milieubeleid heeft. De tijden zijn veranderd. Geld is volgens hem niet meer de bepalende factor: “MOED laat zien dat je met beperkte middelen veel in werking kunt zetten.”

Een zak geld
De Vries: “In het verleden werd het milieubeleid vooral hier in het gemeentehuis bedacht. We kregen niet veel navolging, behalve als we met een zak geld aan kwamen zetten. Nu zitten we in een heel andere verhouding. Samen met onze partners geven we het beleid vorm. We hebben nog wel middelen beschikbaar, maar dat is zeker niet meer het belangrijkste.”

Green Deal
Een goed voorbeeld van deze samenwerking is de Green Deal ‘Duurzaam Energiepark Spinder’. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Tilburg, afvalverwerker Attero en waterschap De Dommel. Attero en De Dommel willen in het gebied ten noorden van Tilburg, De Spinder grootschalig duurzame energie opwekken: groen gas, biogas, warmte en elektriciteit. Zij doen dit met projecten die aansluiten op hun bedrijfsvoering zoals vergisting van slib en een biomassacentrale.

Rol gemeente
De rol van de gemeente daarbij ligt vooral in het opheffen van bestuurlijke en beleidsmatige knelpunten, oftewel zorgen dat de regelgeving en aanvraag van vergunningen niet voor vertraging zorgen. “Ook bij de bouw van vijf windmolens bij Fuji hebben we die rol gehad”, verduidelijkt De Vries. “Dat is één van de snelst gerealiseerde windmolenparken op land. En het was niet op de gemakkelijkste plek. Een industrieterrein, waar je te maken hebt met veiligheidseisen en milieueffecten.”

Samenwerking
De Tilburgse wethouder is duidelijk als het over de samenwerking met de regio Midden-Brabant gaat. “MOED is niet alleen van Tilburg. We zijn dan misschien wel de grootste gemeente, en in bepaalde opzichten hebben we een voortrekkersrol, maar het streven naar duurzame energie wordt in deze regio breed gedragen. Ook Goirle en Waalwijk stonden aan de wieg van MOED en uiteindelijk is het iets van de gehele regio geworden. Dat het thema duurzame energie breed wordt gedragen merkte ik ook tijdens een bijeenkomst met nieuwe raadsleden waar ik te gast was.”

Drie O’s
In het stichtingsbestuur van MOED zitten vertegenwoordigers van alle drie de O’s: overheid, ondernemers en onderwijs. De overheid is vertegenwoordigd door wethouders van Waalwijk en Tilburg, met De Vries als de voorzitter. Desso en Fuji zijn de vertegenwoordigers vanuit de ondernemers en Avans vertegenwoordigt het onderwijs. Daarnaast is er nog één vacature voor het onderwijs.