MENU

Wat is stichting MOED?

Stichting MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Dat is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energietransitie, energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant. Lees hier meer over de rol en werkwijze van MOED >

Doel

MOED stelt zich tot doel om initiatieven op het terrein van energietransitie te ontwikkelen en bestaande projecten en activiteiten te faciliteren of uit te voeren zodat ze een herkenbare en concrete bijdrage leveren aan de realisatie van de energietransitie opgave in de regio.

Bekijk hier het werkprogramma voor het jaar 2020 >

Uitdaging

Voor het bereiken van het doel moet veel werk worden verzet. MOED richt zich op initiatieven binnen het Hart van Brabant. MOED daagt initiatiefnemers (ondernemers, onderwijs en overheid) uit hun ideeën met betrekking tot energietransitie, energiebesparing en duurzame opwekking kenbaar te maken. MOED kan deze initiatieven, waar mogelijk, regisseren en desgewenst begeleiden met de deskundigheid van relevante partijen op een manier dat de betrokkenen zich gemotiveerd weten om te volharden in uiteindelijke realisatie.

Voor wie?

De ontwikkelingen zijn stormachtig. Technologie voor duurzame energieopwekking wordt steeds goedkoper, beter en innovatiever. Regelgeving verandert, evenals de kapitaalsrente en de energieprijzen. In dit speelveld liggen de uitdagingen voor initiatiefnemers en ontwikkelaars om de voordelen in beeld te brengen en andere betrokkenen daarvan te overtuigen. Iedereen kan initiatief nemen tot energietransitie, energiebesparing en de ontwikkeling van duurzame energie:

  • De industrie en het MKB die hun energiekosten willen beheersen;
  • Eigenaars en huurders van utiliteitsgebouwen, die op energiekosten willen besparen;
  • De projectontwikkelaar als verkoper of verhuurder van duurzame gebouwen;
  • Woningbouwcorporaties, die de woonlasten van hun huurders willen beperken;
  • Overheden, die duurzame ambities willen verwezenlijken, grond willen verhuren voor duurzame energieopwekking of klimaat neutrale terreinen willen inrichten;
  • Bewonersverenigingen en VVE’s die de energielasten van hun leden betaalbaar willen houden

Bestuur MOED

Het bestuur van stichting MOED bestaat uit de volgende personen werkzaam bij deze organisaties:

Toine van de Ven Capi Europe
Ruud Reijrink Reijrink groep
Gerard Bruijniks Gemeente Loon op Zand
Bas van der Pol Gemeente Tilburg
Daan van Soest > Tilburg University
Bas Kapitein Midpoint Brabant
Frank Mutsaers Stichting MOED
Cees van Gerwen > ROC Tilburg

Het MOED-team

Het team van MOED bestaat uit de volgende personen:

Frans Mutsaers Directeur fransmutsaers@ midpointbrabant.nl
Willem Jaspers Programmamanager willemjaspers@ erac.nl
Kym Loomans Communicatie kymloomans@midpointbrabant.nl
Miett Tajthy Projectmanager miettajthy @midpointbrabant.nl
Ilse Bakx Managementassistent ilsebakx@midpointbrabant.nl
Veronique Berendsen Projectmanager veroniqueberendsen@midpointbrabant.nl
Jan Snelders Programmamanager jansnelders @ midpointbrabant.nl
Frank de Bruijn Projectadviseur Biomassa en warmte fdebruijn@ duurzaammoed.nl
Nicole van Hoof Projectmanager nicolevanhoof@ midpointbrabant.nl