MENU

Wat is stichting MOED?

Stichting MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Dat is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing, collectieve duurzame energieopwekking en circulaire economie in Midden Brabant. Lees hier meer over de rol en werkwijze van MOED >

Doel

MOED stelt zich tot doel om ideeën en initiatieven op de genoemde werkterreinen zodanig te faciliteren dat er op basis van interessante business cases concrete projecten ontstaan die bijdragen aan energiebesparing en grootschalige duurzame energievoorziening en -afname in de regio. MOED heeft daarin twee rollen: ondersteuner van ontwikkeling collectieve duurzame energieprojecten en kennismakelaar. Bekijk hier het werkprogramma voor het jaar 2019 >

Uitdaging

Voor het bereiken van het doel moet veel werk worden verzet. MOED richt zich op initiatieven binnen het Hart van Brabant. MOED daagt initiatiefnemers (ondernemers, onderwijs en overheid) uit hun ideeën met betrekking tot energiebesparing, duurzame opwekking en circulaire economie kenbaar te maken. MOED kan deze initiatieven, waar mogelijk, regisseren en desgewenst begeleiden met de deskundigheid van relevante partijen op een manier dat de betrokkenen zich gemotiveerd weten om te volharden in uiteindelijke realisatie. Lees hier meer over onze behaalde resultaten en plannen voor de toekomst.

Voor wie?

De ontwikkelingen zijn stormachtig. Technologie voor duurzame energieopwekking wordt steeds goedkoper, beter en innovatiever. Regelgeving verandert, evenals de kapitaalsrente en (onder andere) de energieprijzen. In dit speelveld liggen de uitdagingen voor initiatiefnemers en ontwikkelaars om de voordelen in beeld te brengen en andere betrokkenen daarvan te overtuigen. Iedereen kan initiatief nemen tot energiebesparing, de ontwikkeling van duurzame energie en circulaire economie:

  • De industrie en het MKB die hun energiekosten willen beheersen;
  • Eigenaars en huurders van utiliteitsgebouwen, die op energiekosten willen besparen;
  • De projectontwikkelaar als verkoper of verhuurder van duurzame gebouwen;
  • Woningbouwcorporaties, die de woonlasten van hun huurders willen beperken;
  • Overheden, die duurzame ambities willen verwezenlijken, grond willen verhuren voor duurzame energieopwekking of klimaatneutrale terreinen willen inrichten;
  • Bewonersverenigingen en VVE’s die de energielasten van hun leden betaalbaar willen houden

Bestuur MOED

Het bestuur van stichting MOED bestaat uit de volgende personen werkzaam bij deze organisaties:

Frank Mutsaers Mutsaers advies & management
Maarten Dullaert > BORT Vossenberg
Gerard Bruijniks Gemeente Loon op Zand
Berend de Vries > Gemeente Tilburg
Daan van Soest > Tilburg University
Rob Kluyt Midpoint Brabant
Cees van Gerwen > ROC Tilburg

Het MOED-team

Het team van MOED bestaat uit de volgende personen:

Herman Gels Directeur hgels.moed@ midpointbrabant.nl
Willem Jaspers Programmamanager willemjaspers@ erac.nl
Rob van der Rijt Communicatie contact@ duurzaammoed.nl
Mies Verkuijlen Projectleider mverkuijlen@duurzaammoed.nl
Joris van Boxtel Projectleider  jvanboxtel @ duurzaammoed.nl
Sape de haan Projectmanager SdeHaan @duurzaammoed.nl
Sarah Kostense Projectleider SKostense @midpointbrabant.nl
Niels Fluitman Projectmanager nfluitman@
duurzaammoed.nl
Jan Snelders Programmamanager  jsnelders @ duurzaammoed.nl
Frank de Bruijn Projectadviseur Biomassa en warmte fdebruijn@ duurzaammoed.nl
Kym Loomans Managementassistent kymloomans@ midpointbrabant.nl
Mickeal van Stiphout Controller mickealvanstiphout@ midpointbrabant.nl