MENU

Wat is stichting MOED?

Stichting MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Dat is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant. Lees hier meer over de rol en werkwijze van MOED >

Doel

MOED stelt zich tot doel om, aan de hand van bestaande en nieuw te identificeren business cases concrete projecten te ontwikkelen, die bijdragen aan energiebesparing en grootschalige duurzame energievoorziening en -afname in de regio. MOED heeft daarin twee rollen: ondersteuner van ontwikkeling collectieve duurzame energieprojecten en kennismakelaar. Bekijk hier het werkprogramma voor het jaar 2018 >

Uitdaging

Voor het bereiken van het doel moet veel werk worden verzet. MOED richt zich op initiatieven binnen het Hart van Brabant. MOED daagt initiatiefnemers (ondernemers, onderwijs en overheid) uit hun ideeën met betrekking tot energiebesparing en duurzame opwekking kenbaar te maken. MOED kan deze initiatieven, waar mogelijk, regisseren en desgewenst begeleiden met de deskundigheid van relevante partijen op een manier dat de betrokkenen zich gemotiveerd weten om te volharden in uiteindelijke realisatie. Lees hier meer over onze behaalde resultaten en plannen voor de toekomst.

Voor wie?

De ontwikkelingen zijn stormachtig. Technologie voor duurzame energieopwekking wordt steeds goedkoper, beter en innovatiever. Regelgeving verandert, evenals de kapitaalsrente en (onder andere) de energieprijzen. In dit speelveld liggen de uitdagingen voor initiatiefnemers en ontwikkelaars om de voordelen in beeld te brengen en andere betrokkenen daarvan te overtuigen. Iedereen kan initiatief nemen tot energiebesparing en de ontwikkeling van duurzame energie:

  • De industrie en het MKB die hun energiekosten willen beheersen;
  • Eigenaars en huurders van utiliteitsgebouwen, die op energiekosten willen besparen;
  • De projectontwikkelaar als verkoper of verhuurder van duurzame gebouwen;
  • Woningbouwcorporaties, die de woonlasten van hun huurders willen beperken;
  • Overheden, die duurzame ambities willen verwezenlijken, grond willen verhuren voor duurzame energieopwekking of klimaatneutrale terreinen willen inrichten;
  • Bewonersverenigingen en VVE’s die de energielasten van hun leden betaalbaar willen houden

Bestuur MOED

Het bestuur van stichting MOED bestaat uit de volgende personen werkzaam bij deze organisaties:

De heer Marcel Houben> Thermaflex Isolatie
De heer Maarten Dullaert > BORT Vossenberg
Marleen Janssen Avans Hogeschool
De heer Berend de Vries > Gemeente Tilburg
De heer Daan van Soest > Tilburg University
Rob Kluyt Midpoint Brabant
Cees van Gerwen > ROC Tilburg

Het MOED-team

Het team van MOED bestaat uit de volgende personen:

Herman Gels Directeur hgels.moed@ midpointbrabant.nl
Willem Jaspers Programmamanager wjaspers@ duurzaammoed.nl
Rob van der Rijt Communicatie contact@ duurzaammoed.nl
Joris van Boxtel Projectleider  jvanboxtel @ duurzaammoed.nl
Jan Snelders Programmamanager  jsnelders @ duurzaammoed.nl
Frank de Bruijn Projectadviseur Biomassa en warmte fdebruijn@ duurzaammoed.nl
Sharona Kools Management Assistente sharonakools@ midpointbrabant.nl
Mickeal van Stiphout Controller mickealvanstiphout@ midpointbrabant.nl