MENU

Door: Frits Buijs, 13 april 2017


Joris van Boxtel zit bij MOED precies op z’n plek

“Duurzaamheid is een erg interessant thema, waarin heel veel gebeurt. Maar het belangrijkste is toch wel dat ik hiermee bijdraag aan een betere wereld.” De nieuwe medewerker van MOED, Joris van Boxtel laat er geen misverstand over bestaan. Zijn kinderen zijn een grote inspiratiebron om zich voor MOED in te gaan zetten. “We moeten er met z’n allen toch voor zorgen dat we een betere wereld achterlaten.”

Sinds 1 februari 2017 is Joris van Boxtel de eerste werknemer van MOED in loondienst.

Van Boxtel kwam bij een vorige baan, als organisator van congressen, al met de duurzaamheid in aanraking. Steeds vaker gingen die congressen over warmte, wind, circulaire economie of smart cities; duurzaamheidsthema’s bij uitstek. “Hier merkte ik dat ik graag in deze sector wilde werken. Vervolgens ben ik eens rond gaan kijken. Zo kwam ik bij One-Solar terecht dat daken huurt en deze vervolgens vollegt met zonnepanelen. Een mooi concept, maar het was slechts één dienst die ze aanboden. Ik wilde juist verbreding en meer diepgang. Dus kwam deze baan bij MOED als gelegen.”

Diverse projecten

Aan afwisseling en diepgang geen gebrek binnen zijn functie als projectmanager bij MOED. Joris van Boxtel gaat zich de komende tijd bezig houden met diverse projecten, onder andere: Zonnedaken, De Energieke Regio en een Green Deal voor de zorg.

Het zonnedakenproject liep al toen hij bij MOED kwam. Joris: “We kijken of en hoe we zonne-energie op daken aantrekkelijk kunnen maken voor ondernemers, gemeentes en verhuurders van maatschappelijk vastgoed. Er is SDE-subsidie aangevraagd. Half juni krijgen we uitsluitsel of die aanvraag wordt gehonoreerd.”

De Energieke Regio

Een tweede project waar Joris mee aan de slag gaat is De Energieke Regio. Dit is een landelijk project, dat ook in Midden-Brabant opgezet gaat worden. Binnen het project worden ondernemers verleid om met duurzaamheid aan de slag te gaan door ze te laten zien wat het oplevert. Maatregelen die genomen worden, zoals isolatie of aanbrengen van led-verlichting, worden zoveel mogelijk door lokale collega-ondernemers uitgevoerd. “Local-4-local is hierbij erg belangrijk”, zegt Joris. “We hebben het in eerste instantie op regionaal niveau georganiseerd. Dat liep niet zo goed. Ik ga het nu per gemeente aanpakken. Ondernemers moeten elkaar kennen, dan pas kun je een community opzetten.”

Green Deal voor zorginstellingen

Een ander belangrijk project waar Joris van Boxtel zijn energie in gaat steken is de Green Deal met zorginstellingen. “We werken met de Milieuthermometer, een landelijk instrument waarmee zorginstellingen hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen. Het gaat daarbij om 17 thema’s. Bijvoorbeeld milieu- en energiemanagement, maar ook afval, voedsel, water en duurzaam inkopen. Het begon met een heel concrete vraag van de Tilburgse zorginstelling Thebe om binnen een samenwerkingsverband van zorginstellingen te werken aan verduurzaming. Nu willen we met 18 zorginstellingen in alle negen gemeentes aan de gang.”

Plaats uw reactie