MENU

Door: DuurzaamMOED, 18 september 2014


Innovatieve duurzame waterzuivering regio Tilburg

Vier grote bedrijven in de regio Tilburg gaan gezamenlijk hun afvalwater duurzaam zuiveren. Agristo B.V., Coca-Cola Enterprises Nederland B.V., FUJIFILM en International Flavors and Fragrances tekenden voor de bouw en exploitatie van de waterzuivering. Dit wordt de eerste grootschalige gezamenlijke waterzuivering van bedrijven in Nederland.

De waterzuiveringsinstallatie komt op het terrein van Fujifilm. Naar verwachting start de bouw najaar 2014. De planning is dat de zuiveringsinstallatie medio 2015 operationeel is. De waterzuivering zal circa 10.000.000 liter per dag ofwel 3.500.000.000 liter afvalwater per jaar verwerken.

Duurzaamheid en innovatie

Deze gezamenlijke afvalwaterzuivering brengt verschillende voordelen met zich mee. De nieuwe installatie heeft een laag energieverbruik. Het afvalwater wordt na zuivering als schoon water op het Wilhelminakanaal geloosd. In de toekomst wordt gekeken naar verder hergebruik van dit water bij de bedrijven of overige duurzame inzet binnen de regio. Door inzet van innovatieve technieken zal door NWB Tilburg B.V. ook bekeken worden of het slib dat bij de gezamenlijke zuivering vrijkomt kan worden opgewerkt tot biogas.

Efficiënter zuiveren

Door het zelf zuiveren van afvalwater door de vier bedrijven, komt er op de communale rioolwaterzuivering Tilburg van Waterschap De Dommel capaciteit vrij. Uitbreiding van deze waterzuivering voor toekomstige Tilburgse activiteiten is hierdoor minder snel nodig. Bovendien gaan de kosten van het zuiveren van afvalwater voor de vier bedrijven omlaag. Ook zorgen de verschillende bedrijfsspecifieke stoffen in het afvalwater van de verschillende bedrijven met elkaar voor een doelmatigere en efficiëntere manier van zuiveren.

Waterschap

Waterschap De Dommel heeft als belanghebbend adviseur van begin af aan geparticipeerd. Hoewel het voor het waterschap minder heffingsinkomsten betekent, geeft het waterschap aan dat de maatschappelijke voordelen enorm zijn. Naast duurzaamheidsaspecten zijn de verbetering van waterkwaliteit en –kwantiteit van beek de Zandleij, een belangrijke factor.