MENU

Door: DuurzaamMOED, 2 maart 2017


Inloopavond Spinderwind goed bezocht

Wij kijken terug op een goed bezochte inloopavond voor omwonenden. Tijdens deze avond kon iedereen vrij binnenlopen om de plannen te bekijken. Medewerkers van MOED, Bosch & Van Rijn, Green Trust Consultancy, Gemeente Tilburg en Spinderwind waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Ook waren leden van de 10 energiecoöperaties, de initiatiefnemers achter Burgerwindpark De Spinder, aanwezig om toelichting te geven en vertegenwoordigers van BOM (mede-aandeelhouder) en de locatiehouders Waterschap De Dommel en Attero. Er werden vooral vragen gesteld over de invloed van de windmolens op het woongenot, met name door slagschaduw, geluid en het zicht op de molens.

Waar staan we nu?

Om de plannen voor het Burgerwindpark te realiseren wordt achter de schermen hard gewerkt. Verschillende procedures zijn ondertussen gestart. Eén daarvan betreft de wijziging van het bestemmingsplan. In het kader van deze procedure wordt de bestemmingsplanwijziging met het MER in de maand april ter visie gelegd. Belanghebbenden (zoals bewoners) kunnen dan hun zienswijze (bezwaar) indienen. Die zienswijzen worden meegewogen in de beslissing die uiteindelijk door de gemeenteraad van Tilburg genomen zal worden.

Parallel daaraan loopt de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van de vier molens. Ook deze aanvraag wordt in april ter visie gelegd en ook daarop kan door omwonenden gereageerd worden. Pas als gemeenteraad Tilburg met de bestemmingsplanwijziging heeft ingestemd, kan de vergunning worden verleend. De vergunning wordt verleend door het College van B&W van Tilburg.

Plaats uw reactie