MENU

Door: DuurzaamMOED, 10 juni 2016


Hart van Brabant, een duurzame Energieke Regio met MOED

Op vrijdag 10 juni is Energieke Regio Hart van Brabant gelanceerd. De intentieverklaring werd getekend door alle betrokken partijen, te weten Stichting MOED, de gemeenten van Hart van Brabant, Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de Stichting Energieke Regio.

 Wie wil er geen energie besparen?

Hoewel het er vaak niet van komt, heeft iedereen zijn of haar eigen motivatie om energie te willen besparen. Voor de één gaat het om een bijdrage aan het milieu, voor de ander om harde euro’s. Nieuwbouwprojecten worden steeds energiezuiniger en moeten vanaf 2020 zelfs energieneutraal zijn. Maar ook in bestaande gebouwen is heel veel te winnen! Veel gebouweigenaren weten echter niet waar te beginnen. Ook is de onbekendheid met de financiële voordelen van verduurzaming groot. Tijd voor actie, tijd voor Energieke Regio Hart van Brabant, een duurzame Energieke Regio met MOED!

Energieke Regio helpt te verdienen aan duurzaamheid!

Begin 2013 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Goeree-Overflakkee, de lokale Rabobank en een aantal adviseurs de handen ineen geslagen. Onder de naam Energieke Regio is in maart 2013 een pilotproject gestart, dat energiebesparing en de mogelijkheden van lokale opwekking van duurzame energie op Goeree-Overflakkee stimuleert. Nu het succes van deze pilot overduidelijk is, worden in heel Nederland Energieke Regio’s opgezet.

Per regio wordt op basis van de local-for-local gedachte een Energieke Regio-community opgebouwd. In de eerste projectfase worden koplopers op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen benaderd. Het gaat om bedrijven en maatschappelijke organisaties, bij voorkeur goed verspreid over de regio en over de verschillende branches. Deze koplopers helpen in de tweede projectfase het enthousiasme voor verduurzaming verder over de regio te verspreiden.

De ambitie van Energieke Regio is uiteindelijk in circa 100 regio’s totaal minimaal 5.000 adviestrajecten en voor minimaal € 350.000.000 aan duurzame investeringen voor energiebesparing, comfortverbetering en opwekking van duurzame energie te realiseren. Daarmee leveren de deelnemers gezamenlijk een aanzienlijke bijdrage aan de doelstellingen van het SER Energieakkoord.

Hart van Brabant, de elfde Energieke Regio.

foto 2 MOED energie regioHart van Brabant is de elfde Energieke Regio in Nederland. Lokaal wordt het project vertegenwoordigd door Stichting MOED. Al sinds 2012 vervult MOED als uitvoeringsorganisatie de energietransitieagenda voor de Regio Hart van Brabant. Daartoe heeft het diverse Green Deals en samenwerkingsverbanden gesloten met meerdere partijen in de regio, zoals met de Tilburgse basisscholen, lokale en regionale ondernemersverenigingen, overheidsorganisaties, energie coöperaties en individuele ondernemers. Uitgangspunt is daarbij telkens dat de samenwerking moet resulteren in concrete energiebesparings- of opwekkingsprojecten, waarbij geld verdienen en verduurzaming hand in hand gaan. Op deze website van MOED zijn de resultaten nader beschreven.

Wilt u meer weten?

Indien u vragen heeft over Energieke Regio Hart van Brabant, dan kunt u contact opnemen met:

  • Herman Gels, directeur Stichting Duurzaam MOED: (06) 51 39 53 68 of hgels@ duurzaammoed.nl.
  • Jaap Willem Eijkenduijn van Stichting Energieke Regio: (06) 53 15 91 75 of jweijkenduijn@ energiekeregio.nl.

Mede mogelijk gemaakt door REAP bijdrage.

Logo-Provincie-Noord-Brabant MidpointBrabant

Plaats uw reactie