MENU

Door: DuurzaamMOED, 13 maart 2018


Groene pluim voor NS Componentenbedrijf in Midden-Brabant

NS Componentenbedrijf heeft als eerste bedrijf in Midden-Brabant en als achtste bedrijf in Nederland de Groene Pluim ontvangen. Het bedrijf krijgt de Groene Pluim omdat het, naast het verlengen van de levensduur van treinen in Nederland en daarbuiten, een zeer gestructureerde, efficiënte en effectieve werkwijze hanteert (Lean Manufacturing) en een energiebesparingsplan in uitvoering heeft. Het bedrijf laat hiermee zien serieus werk te maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Tilburgse wethouder Berend de Vries reikte de onderscheiding uit op dinsdag 13 maart tijdens een ledenbijeenkomst van VNO-NCW Brabant Zeeland.

De Groene Pluim is een initiatief van VNO-NCW Brabant Zeeland om bedrijven te onderscheiden die behoren tot de koplopers van MVO. Hiermee dragen zij bij aan het bereiken van de Sustainable Developments Goals, die de VN heeft opgesteld in 2015. Emiel Huijbregts, bestuurslid VNO-NCW Midden-Brabant en jurylid: “Het doel is om er samen voor te zorgen dat deze regio behoort tot de koplopers, zowel landelijk als Europees. MVO is geen begrip maar een mindset. Niet uitstellen maar doen!”

Om in aanmerking te komen voor de Groene Pluim dienen bedrijven actief te zijn in energiebesparing, energietransitie, afvalreductie, hergebruik van materialen, of leveren zij een aanzienlijke bijdrage aan innovatieve verduurzaming van het productieproces. Ook zien ze goed werkgeverschap en een diversiteit aan medewerkers als kracht van het bedrijf. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat het bedrijf motivatie, enthousiasme en inspiratie deelt met anderen.

NS Componentenbedrijf heeft een grondig proces doorstaan van een onafhankelijke accreditatiecommissie, waarbij het bedrijf werd getoetst op de volgende punten:

– duurzame consumptie en productieprocessen

– bestrijden van klimaatverandering

– bijdrage aan economische groei en waardig werk voor iedereen

– actieve communicatie en kennisdeling over duurzaam ondernemen.

Uit het juryrapport blijkt dat NS Componentenbedrijf een circulaire economie nastreeft door treincomponenten zoveel mogelijk te reviseren, waardoor de levensduur van treinen met vele jaren verlengd wordt. Kwaliteit en veiligheid staan daarbij bovenaan. Wat betreft de inkoop van materialen is de organisatie voortdurend op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven. NS Componentenbedrijf heeft een energiebesparingsplan in uitvoering. De stroom is afkomstig van nieuwe windparken, er wordt een Europese aanbesteding ingezet voor zonnepanelen en is er een proef gaande met LED verlichting. Voor mensen met een beperking zijn voorzieningen aanwezig om die volwaardig aan het arbeidsproces te kunnen laten deelnemen.

Plaats uw reactie