MENU

Door: DuurzaamMOED, 2 november 2018


Groene Pluim Midden-Brabant voor Remmers Bouwgroep

Remmers Bouwgroep ontving gisteren als tweede bedrijf in Midden-Brabant en als elfde bedrijf in Nederland de Groene Pluim. De Tilburgse wethouder Berend de Vries reikte de prijs uit tijdens het goed bezochte symposium Duurzaam ondernemen in het volgende decennium: #Hoedan?. Het bouwbedrijf krijgt de erkenning omdat zij voorop lopen op het gebied van circulair en duurzaam bouwen en een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarmee behoren ze tot de absolute koplopers van duurzame Nederlandse ondernemingen.

De weg naar circulair bouwen definitief ingeslagen

Bij Remmers Bouwgroep, een familiebedrijf opgericht in 1911, is inmiddels de vierde generatie werkzaam. Het bedrijf heeft ongeveer 95 werknemers in dienst die werken in de woning- en utiliteitsbouw en aan projecten in de zorg- en industriële sector. Remmers Bouwgroep wil niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving, maar vanuit overtuiging het verschil maken. Hoewel circulair bouwen in aanbestedingen vaak nog achterblijft, heeft Remmers Bouwgroep dit tot unique sellingpoint gemaakt. Vanaf de tekentafel tot en met de sloop denken en werken, zorgt ervoor dat de weg naar circulair bouwen definitief is ingeslagen. Leveranciers, afvalverwerkers en de branche zorgen samen voor een steeds verdere optimalisatie van het bouwproces en steeds meer hergebruik van grondstoffen.

Uit het juryrapport blijkt dat Remmers Bouwgroep de Groene Pluim heeft ontvangen om de volgende redenen:

  • Het bedrijf is actief bezig met leeftijdsbewust personeelsbeleid, waardoor er veel langdurige dienstverbanden zijn.
  • Er is veel openheid en dialoog met medewerkers. Bezoeken op de bouw door de directie leveren concrete verbeteringen op.
  • Afvalreductiepercentage tot 10% per jaar dankzij steeds verdere scheiding van reststromen.
  • Door de bouw van ‘nul op de meter’-woningen en ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’ (BENG) dragen ze stevig bij aan de energietransitie.
  • Jaarlijks vinden met medewerkers, aandeelhouders, buren en klanten dialogen plaats. Dit levert een rijke schakering van ideeën op die worden benut voor de jaarplannen.
  • Gecertificeerd MVO prestatieladder.

Over de Groene Pluim

De Groene Pluim is een stimuleringsprijs op gebied van duurzaamheid en een initiatief van VNO-NCW Brabant Zeeland. Bedrijven die zich aanmelden worden door een onafhankelijke accreditatiecommissie gescreend. Punten waarop getoetst wordt zijn: duurzame consumptie- en productieprocessen, het bestrijden van klimaatverandering, bijdrage aan economische groei, waardig werk voor iedereen en actieve communicatie en kennisdeling over duurzaam ondernemen. Hiermee wordt bijgedragen aan het bereiken van de Sustainable Developments Goals, die de VN heeft opgesteld.