MENU

Door: DuurzaamMOED, 13 maart 2015


Green Deal Windpark de Spinder

De gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel, Afvalverwerker Attero en Stichting MOED ondertekenen vandaag een Green Deal. Deze deal is een belangrijke stap op weg naar een mogelijk windpark op en rond het terrein van de Spinder, ten noorden van Tilburg.

Inhoud Green Deal

In de Green Deal is afgesproken dat de Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) onderzoek gaat doen naar de investering in en exploitatie van Windpark de Spinder. Daarbij worden ook burgers en ondernemers betrokken, die georganiseerd zijn in energiecoöperaties in Tilburg en de regio.

Maar de allereerste stap is dat alle belangen zorgvuldig worden afgewogen in een Milieu Effect Rapportage. Daarin worden de mogelijke gevolgen voor omwonenden en de natuur onderzocht. Denk aan geluid, schaduwwerking, veiligheid en de invloed op de plaatselijke ecologie. Omwonenden worden daarover geïnformeerd. Pas als alle effecten duidelijk zijn zal MOED bij de gemeente een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. In de procedure zijn er verschillende inspraakrondes voor belanghebbenden. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een beslissing over de wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van het windpark.

Achtergronden

SpinderIn de gemeentelijke structuurvisie is opgenomen dat de Spinder verder ingericht wordt als duurzaamheidscluster. De gemeenteraad heeft eerder de wens uitgesproken om windenergie toegankelijk te maken voor de lokale energiecoöperaties. De windturbines komen waarschijnlijk op het terrein van afvalverwerker Attero en Waterschap De Dommel. Twee organisaties die duurzaamheid een warm hart toedragen. Afvalverwerker Attero heeft ervaring met het nuttig hergebruiken van afvalstromen en Waterschap De Dommel wint al jaren lang energie uit afvalwater.

Meer informatie

MOED vraagt namens de initiatiefnemers in deze Green Deal de bestemmingsplanwijziging aan en coördineert tussen initiatiefnemers. Daarnaast bereidt MOED de investerings- en exploitatie-organisatie voor van burgers en ondernemers via regionale energiecoöperaties. Voor meer informatie kunt u terecht bij MOED.