MENU

Door: DuurzaamMOED, 18 december 2013


Green Deal particuliere zonne-energie Fujifilm

Steeds meer bewoners verenigen zich in energiecoöperaties. Deze coöperaties wekken zelf op een duurzame manier energie op. Voor het opwekken van zonne-energie is ruimte nodig, maar bewoners hebben die ruimte niet altijd zelf beschikbaar. Fujifilm op bedrijventerrein Vossenberg, dat dicht bij de woongebieden Reeshof en Dongen ligt, heeft aangegeven deze ruimte te kunnen bieden. In de ‘Green Deal particuliere zonne-energie Fujifilm’ leggen de betrokken partijen hun gezamenlijke ambities, inspanningsverplichtingen en afspraken vast.

“Deze Green Deal moet aantonen dat het grootschalig opwekken van collectieve zonne-energie door energie-coöperaties technisch en fiscaal mogelijk is en bovendien een opmaat zijn naar het energieneutraal maken van het bedrijventerrein Vossenberg. Het is goed om te zien dat een toonaangevend bedrijf als FujiFilm daar het voortouw in wil nemen”, aldus wethouder Berend de Vries van Milieu: “Als gemeente Tilburg ondersteunen we initiatieven als deze van harte. Green deals zijn een belangrijke basis voor de Tilburgse klimaataanpak. Door een toename van investeringen in duurzame energie proberen we de afhankelijkheid van  fossiele brandstoffen te verminderen. Hiermee werken we aan een duurzame economische ontwikkeling en groei, versterken we onze concurrentiepositie en zorgen we ervoor dat Tilburgers hun koopkracht kunnen behouden”.

Energieneutraal Vossenberg

Het grootschalige opwekken van zonne-energie moet ook leiden tot afspraken over het volledig energieneutraal maken van bedrijventerrein Vossenberg. De ondertekenaars van deze green deal proberen andere betrokken partijen hiervoor te enthousiasmeren. De resultaten van het onderzoek kunnen hierbij gebruikt worden.

Maarten Dullaert, staf directeur van Fujifilm: “Als je als bedrijf wilt overleven, moet je economisch verantwoorde ‘groene stappen’ maken. Voor een duurzame samenleving en een duurzame bedrijfsvoering heb je je omgeving nodig. Dit kun je alleen samen bereiken, met de gemeente, provincie, buren of andere bedrijven. Deze green deal is hier een mooi voorbeeld van”.

Green Deal

Green Deals zijn afspraken die gericht zijn op energiebesparing of het opwekken van (lokale) duurzame energie en dragen bij aan de doelstelling van een klimaatneutraal en -bestending Tilburg in 2045. De diverse deals zijn gericht op het bereiken van structurele besparingen, duurzaam economisch herstel en regionale werkgelegenheid en zetten aan tot samenwerking en meer maatschappelijke betrokkenheid.