MENU

Door: Rob van der Rijt, 2 mei 2013


Green Deal op Kraaiven succesvol

Afgelopen jaar hebben Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) en de gemeente Tilburg afspraken gemaakt over hun gezamenlijke ambities om te komen tot een overkoepelende energetische aanpak op de Tilburgse bedrijventerreinen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Green Deal Energieke Bedrijventerreinen regio Tilburg’. Op bedrijventerrein Kraaiven is inmiddels een start gemaakt met deze aanpak en hebben zich 23 bedrijven aangemeld.

Besparingen in Euro’s en CO2

Als alle geplande maatregelen door het bedrijventerrein worden uitgevoerd, levert dit een reductie op de CO2-uitstoot op van 700.000 kg. Dit is vergelijkbaar met het energiegebruik van 133 huishoudens of 125.000 autokilometers. Met de inmiddels uitgevoerde en nog geplande maatregelen kan op elektriciteit per jaar zo’n 900.000 kWh worden bespaard. De totale jaarlijkse besparing op aardgas is 70.000 m3 en op warmte 280 GJ. Voor de deelnemende bedrijven leveren deze maatregelen een kostenbesparing op van ongeveer 135.000 euro.

Bij de uitvoering van deze Green Deal heeft de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) samengewerkt met BORT Kraaiven en Stichting Parkmanagement Tilburg (SPT), die een actieve rol hebben gespeeld bij het benaderen van bedrijven.

MOED

MOED zal de uitvoering van de green deal op Kraaiven actief blijven volgen en faciliteren, bijvoorbeeld door de opzet van een onafhankelijke ‘Energie Service Company’ die de benodigde investeringen voor energiebesparing kan overnemen. Hierdoor kunnen bedrijven tegen gelijkblijvende energiekosten hun investeringsruimte behouden en op termijn de investering overnemen. Een ander initiatief dat MOED op korte termijn oppakt, is om ondernemersop Kraaiven te zoeken naar alternatieve duurzame en goedkopere warmtevoorziening.

Herman Gels, programmamanager van MOED: “Deze concrete resultaten op Kraaiven laten zien dat de bedrijfsterreingerichte aanpak werkt. Dat smaakt naar meer. Ik nodig daarom ook andere bedrijventerreinen uit om metons in gesprek te gaan over een Green Deal”.

Green Deals

Green Deals zijn projecten die gericht zijn op energiebesparing of het opwekken van (lokale) duurzame energie en dragen bij aan de doelstelling van een klimaatneutraal en -bestendig Tilburg in 2045. De diverse deals zijn gericht op het bereiken van structurele besparingen, duurzaam economisch herstel en regionale werkgelegenheid en zetten aan tot samenwerking en meer maatschappelijke betrokkenheid.

Wethouder Berend de Vries van Milieu: “Goed om te zien dat de Green Deals voor Kraaiven en in de regio al direct vruchten afwerpen. Deze getallen bewijzen dat klimaatambities en kostenbesparing uitstekend hand in hand gaan. Green Deals zijn een belangrijke basis voor ons Tilburgse klimaatprogramma. Door een toename van investeringen in duurzame energie proberen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Hiermee werken we aan een duurzame economische ontwikkeling en groei, versterken we onze concurrentiepositie en zorgen we ervoor dat Tilburgers hun koopkracht kunnen behouden”.

Midden-Brabant

Inmiddels hebben, naast de bedrijven op Kraaiven, ook 30 bedrijven elders in de regio Midden-Brabant hun energiehuishouding laten scannen en besparingsmogelijkheden in beeld laten brengen. Deze ‘Green Deal Midden-Brabant’ is tot stand gekomen in samenwerking met Ondernemersvereniging Riel, Parkmanagement Waalwijk, BCO en Midpoint Brabant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Daelman, woordvoerder van wethouder de Vries, telefoonnummer (013) 542 94 27 of e-mailadres tom.daelman@tilburg.nl of met Herman Gels, programmamanager MOED, telefoonnummer (013) 594 47 28 of e-mailadres hgels.moed@midpointbrabant.nl