MENU

Door: DuurzaamMOED, 24 mei 2012


Green Deal MOED MKB Nederland nu al succesvol

MOED heeft onlangs gezamenlijk met MKB Nederland de intentie uitgesproken om samen een Green Deal aan te gaan. Deze green deal zal in de maand juni 2012 officieel getekend gaan worden door  wethouder Berend de Vries van Tilburg namens MOED en MKB Nederland.

De eerste bijeenkomst met de adviseurs en leveranciers op het gebied van energie efficiency en duurzame energie heeft aangegeven dat er veel bereidheid is om  samen te werken. Deze samenwerking biedt bedrijven op Kraaiven het zogenaamde Kraaivenergie Menu, waarmee zij kosteloos of tegen geringe kosten gescand en geadviseerd kunnen worden over energiebesparing en duurzame energie. De samenwerkende energieadviseurs die dit Menu samen met MOED aanbieden zijn met hun expertisegebieden genoemd in deze matrix.xlsx

Er hebben zich nu al 14 bedrijven aangemeld om daadwerkelijk energie te gaan besparen op bedrijventerrein Kraaiven, Dit terwijl er nog geen noemenswaardige aquisitie of promotie is geweest  Het geeft aan dat het onderwerp enorm leeft bij de ondernemers op Kraaiven, Velen van hen hebben de wens geuit dat ze naar een klimaatneutraal bedrijfsterrein willen.

Samengevat ziet de Green Deal van MKB Nederland met de overheid er zo uit:

Het kabinet Rutte houdt vast aan de bestaande ambities m.b.t. de verbetering van energie-efficiency. Zo wil het kabinet de komende jaren de energiebesparing in Nederland verdubbelen van 1% naar 2% per jaar.

Doelstellingen
Het kabinet Rutte houdt vast aan de bestaande ambities m.b.t. de verbetering van energie-efficiency. Zo wil het kabinet de komende jaren de energiebesparing in Nederland verdubbelen van 1% naar 2% per jaar.

Twee andere energiedoelen die hier nauw mee samenhangen zijn:
–    de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 20% minder zijn dan in 1990;
–    in 2020 moet 14% van het totale energieverbruik uit duurzame energie bestaan.

Green Deal MKB
Het kabinet zet in op een Green Deal met de samenleving. In het kort omschrijft het kabinet de Green Deal als volgt:

‘Burgers, bedrijven en anderen vinden zelf steeds vaker oplossingen om slimmer en duurzamer met energie om te gaan. Bijvoorbeeld door energie te besparen, of het zelf op te wekken, of het schoon te gebruiken. Vaak gaat het om energieprojecten die zichzelf terugverdienen. Toch komen deze initiatieven vanwege allerlei knelpunten niet altijd van de grond. Het kabinet wil deze knelpunten zoveel mogelijk wegnemen en de goede voorstellen ondersteunen.’

De belangrijkste kenmerken van de Green Deal MKB vormen de uitgangspunten voor dit samenwerkingsverband en zijn:

  • Een nieuwe aanpak voor energiebesparing gericht op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Naast aandacht voor energiebesparing ook  aandacht voor lokale duurzame opwekking.
  • Geen voorlichting en algemeen advies maar projecten gericht op concrete besparing. Hierbij zal geen sprake zijn van subsidies op investeringen en technieken ( m.u.v. bestaande regelingen bv EIA).
  • Aanpak via 25 intermediairs waaronder 10 brancheorganisaties. Per intermediair 20 ondernemers waardoor het totale bereik op 500 ondernemers komt.
  • Koploperprojecten die kunnen dienen als voorbeeld voor een grotere doelgroep (branche).

De kernpunten uit de Green Deal MKB Nederland met MOED zijn kort samengevat in onderstaande tekst:

Voor de Green Deal MKB Nederland en MOED geldt dat minimaal 20 bedrijven overgaan tot het daadwerkelijk implementeren van energie besparende maatregelen die voortkomen uit het gebruik van de menukaart ontwikkelt door MOED en het klimaatbureau  m.b.t. energie besparende maatregelen met de daaraan gekoppelde scans. Daarnaast is de doelstelling van deze Green Deal om als voorbeeld te dienen voor andere gemeenten m.b.t. de aanpak voor energie efficiency bij bedrijventerreinen.

Indien er meer nieuws is uit de onder liggende Green Deal MKB Nederland en MOED zullen wij u op de hoogte houden.