MENU

Door: DuurzaamMOED, 8 januari 2020


Green Deal gezondheidssector Midden-Brabant gaat voor minimaal brons

Eind 2017 sloten dertien zorginstellingen en negen gemeenten uit Hart van Brabant, het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting MOED de Green Deal Gezondheidssector Regio Hart van Brabant. Hoe loopt deze Green Deal? Wat zijn resultaten en waar liggen knelpunten?

Doel van deze Green Deal is het is om de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen en efficiënter met afval en water om te gaan. Ook wordt er gekeken naar voedselverspilling en de vervoersbewegingen van het personeel. De zorginstellingen moeten binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behalen. Waarbij er ook gekeken wordt naar zilver of goud. De Milieuthermometer Zorg is een instrument om duurzame bedrijfsvoering in de zorg te borgen. 

Goed op weg

De Green Deal loopt nu 2 jaar en de meeste zorginstellingen zijn goed op weg. Daarnaast is de betrokkenheid bij de Green Deal en kennisbijeenkomsten hoog. Partijen zien de meerwaarde van de bijeenkomsten in en derhalve worden ze goed bezocht. Daarnaast is de input middels discussies en delen van kennis en ervaringen goed te noemen.

Op dit moment zijn er 3 zorginstellingen gecertificeerd. Ook hebben 6 zorginstellingen aangegeven in het voorjaar of najaar van 2020 minimaal met 1 locatie gecertificeerd te willen zijn. Dit is ook door de OMWB bevestigd en als realistisch beoordeeld. Het plan is dat eventuele andere locaties van deze instellingen dan in de slipstream volgen.

Concrete voorbeelden

Er zijn al diverse voorbeelden te noemen van zaken die goed gaan. Maar er worden tevens knelpunten ervaren door de zorginstellingen.

Afgelopen 1 oktober heeft een zorginstelling reeds het bronzen certificaat van de Milieu Thermometer zorg gehaald. Daarnaast is in het jaarplan opgenomen om voor het zilveren certificaat te gaan.

Een andere zorginstelling heeft nieuwe ketels gehangen die een halvering van het gasverbruik tot resultaat hadden.

Weer een ander gaat op 4 locaties zonnepanelen installeren. Daarnaast wordt, samen met Energiefabriek 013, gekeken naar een postcoderoosproject in Tilburg. Om zo ook de verbinding met de wijk te leggen.

Er loopt een pilot met 15 e-bikes.

Een traject is gestart voor het verduurzaming van Rijksmonumenten in samenwerking met de BOM en MOED. Er wordt gekeken om met lokale biomassa getorrificeerde pellets te maken waarmee de monumenten kunnen worden verwarmd.

Ook zorginstelling Libra blijft mooie stappen zetten. Zie ook deze blog op het Klimaatplein >

Knelpunten

Door het legionella beheersplan is er een enorme stijging van het waterverbruik. Bij een enkele zorginstelling gaat het al om miljoenen liters. Bij de volgende kennisbijeenkomst zullen ervaringen worden uitgewisseld hoe deze stijging is te beperken

Zorginstellingen moeten nu of in de toekomst keuzes gaan maken voor de warmte vraag. Bijvoorbeeld wanneer een ketel moet worden vervangen. Er is onduidelijkheid over de warmteplannen van de Gemeenten en hoe hierbij is aan te haken. Het verzoek is er daarom om zorginstellingen te betrekken bij het maken van de warmteplannen

Eind van dit jaar loopt deze Green Deal af en zullen we weer op de website van MOED de eindresultaten en best practises delen. Mocht u nog vragen hebben over deze Green Deal, neem dan gerust contact op met:

Joris van Boxtel, Projectleider stichting MOED via 013-744 04 07

 

 

 

Stichting MOED wordt via project DOEN financieel ondersteund door de Europese Unie