MENU

Door: DuurzaamMOED, 19 juni 2018


Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant een half jaar onderweg

Op 30 november 2017 is de Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant ondertekend. Dertien zorginstellingen maakten samen de aftrap. Zij gaan voor: minder energieverbruik, minder verspilling van voedsel en een forse verkleining van de afvalberg. Onlangs trad ook Residentie Molenwijck toe aan dit duurzame gezelschap.

Aangezien Residentie Molenwijck het belangrijk vindt om duurzaam (samen) te werken en te ondernemen waren ze enthousiast om zich ook te verbinden aan de Green Deal. “Als woongemeenschap voor senioren willen we niet alleen oog hebben voor de huidige generatie maar juist ook voor de toekomst: vooruitkijken en doorgeven. Heel concreet, hoe kan je afvalverwerking verbeteren?” motiveert Jan Bernard Koolen, directeur van Residentie Molenwijck.

Residentie Molenwijck

Op 6 juni is Residentie Molenwijck als 14e partij tot de Green Deal toegetreden. De Bewonersraad, vertegenwoordigt door mevrouw Hageraats en de heer Kamerbeek, was aanwezig bij de ondertekening van het convenant. Zij dragen deze stap een warm hart toe.

Aangezien de Gemeente Loon op Zand ook een belangrijke rol speelt binnen de Green Deal heeft ook Gerard Bruijniks (wethouder met o.a. duurzaamheid in zijn portefeuille) getekend voor de toetreding. Gerard Bruijniks geeft aan trots te zijn om Molenwijck die, als grote partij in de gemeente, haar verantwoordelijkheid neemt. Het past binnen de richting die het bestuurlijke kader uitzet. “Onze bijdrage is om regels en wetgeving aan te laten sluiten op de initiatieven. Wij bieden de randvoorwaarden om het soepel te laten verlopen. Deelnemers zetten zelf hun acties uit. Wij willen bijdragen aan de volhoudbaarheid van de groene draad.” licht Bruijniks toe.

Joris van Boxtel die, vanuit Stichting MOED, de Green Deal begeleid is verheugd met de toetreding van Molenwijck. “Toen er in de media melding gemaakt werd van de Green Deal ben ik gelijk gebeld door Molenwijck. Ze onderschrijven de ambities en zijn heel enthousiast om op korte termijn stappen te zetten”.

Green Deal een half jaar onderweg

Voor de overige partijen die de Green Deal ondertekend hebben loopt deze nu een half jaar. Deze tijd is vooral gebruikt om intern de processen en benodigde capaciteit op orde te krijgen, een nulmeting uit te voeren en een plan van aanpak te maken. De meeste hebben dit nu goed op orde en hiervan ook al een update gegeven.

In april heeft daarnaast ook al een eerste kennisbijeenkomst plaatsgevonden. Deze is vooral gebruikt om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is er een concrete casus behandeld over samenwerking met een woningcorporatie en heeft de BOM een inhoudelijke bijdrage gegeven over “businesscase denken en financiering”.

De samenwerking werpt ook al zijn eerste vruchten af. Zo worden er onderling documenten gedeeld, bijvoorbeeld over inkoopbeleid (aanbestedingsdocumenten) en onderhoudsplannen, en wordt er samen met de BOM gekeken naar slimme financieringsmodellen