MENU

Door: DuurzaamMOED, 8 maart 2021


Gratis advies op (kli)maat

Kan uw eigen terrein op Kraaiven en Vossenberg‘ wat meer groen gebruiken’? Meld u nu snel aan voor gratis en praktisch advies vanuit de Green Deal Verduurzamen Bedrijventerreinen. Wees er snel bij, want er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar!

Waarom is vergroening van uw privéterrein belangrijk?
Het klimaat verandert, het wordt steeds warmer en een versteende omgeving zorgt voor veel hitte maar ook voor wateroverlast bij hoosbuien. Vergroening helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering: het verkoelt bij extreme hitte en het helpt water de grond in. Bovendien zorgt dat voor een fijne en gezonde werkomgeving. In het openbaar gebied worden in 2021 wandelpaden aangelegd om de openbare ruimte te vergroenen. U kunt hierbij helpen!

Wat mag ik verwachten van het advies?
Een vrijblijvend gesprek bij u op locatie met een ervaren groen en/of water-specialist. Na afloop ontvangt u een schets met de mogelijkheden, de vervolgstappen en een kostenindicatie. Hiermee kunt u zelf direct aan de slag.

Wilt u gebruik maken van een professional en gratis advies op (kli)maat? Neem dan contact op met Nicole van Hoof via: nicolevanhoof@midpointbrabant.nl

De Green Deal is een samenwerking van Vitaal bedrijfsverenigingen Kraaiven en Vossenberg, Gemeente Tilburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, BOM Renewable Energy en Stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid). MOED is de publiek/private onderneming van Midpoint Brabant die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energietransitie, energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant.