MENU

Door: DuurzaamMOED, 26 februari 2015


Gilze en Rijen is klaar voor een volgende stap

“Duurzaamheid staat deze collegeperiode voor het eerst in het collegeprogramma in Gilze en Rijen. Maar er is in het verleden al veel gebeurd op dat gebied, alleen is het nooit expliciet beleid geweest”, zegt wethouder Ariane Zwarts om vervolgens enkele duurzame verworvenheden op te sommen: “De buitendienst maakt gebruik van een elektrische auto, we hebben led-verlichting in gemeentelijke gebouwen en werken hier papierloos. Er zijn al veel losse slagen gemaakt; ieder op zijn eigen gebied.”

Ariane Zwarts duurzaam MOEDAriane Zwarts wil meer lijn in die aanpak brengen, want “duurzaamheid is meer dan ergens een spaarlamp indraaien.” Veel gemeentes zetten daarvoor een punt aan de horizon, bijvoorbeeld om in 2040 of ’50 energieneutraal te zijn. Zwarts heeft geen behoefte aan zulke piketpaaltjes. “Je zegt nogal wat; je kunt je afvragen hoe reëel zo’n doelstelling is. Iedereen moet er wel achter staan.”

Horizon

Geen stip aan de horizon wil niet zeggen dat het college van Gilze en Rijen duurzaamheid niet belangrijk vindt. Afgelopen najaar heeft het college samen met de ambtelijke top van Gilze en Rijen een werkbezoek aan Texel gebracht. “Daar heb ik gezien dat het belangrijk is om ontwikkelingen van onderaf te ondersteunen. En dat je kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Durf buiten de gebaande paden te gaan; bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen. Dat was echt een eye-opener voor ons.”

De wethouder is erg blij met de initiatieven van de Energiecoöperatie in Gilze en Rijen. “Zij willen flink vooruit en we trekken ze er graag bij. Met woonstichting Leystromen gaan we met energiewatchers aan de slag. Door samen te werken met de Energiecoöperatie betrek je er alle inwoners erbij.”

Samenwerking

Hoe is de samenwerking met MOED?

“Aanvankelijk wist ik niet zo goed wat ik met MOED (Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) aan moest. Maar inmiddels werken we op bepaalde gebieden samen. Bij het ontwerp van de nieuwe school was onze vraag: waar moeten we wat duurzaamheid betreft allemaal opletten. MOED heeft daar advies over gegeven. Met name kleine gemeentes kunnen veel hebben aan de expertise van MOED.”

“De klankborddag van MOED vond ik heel leuk. Er waren veel goede voorbeelden van duurzame oplossingen. Je wordt op dit gebied gebombardeerd, maar weet niet altijd wat goed of bruikbaar is. Daar kan MOED in de toekomst een rol in spelen. Samen met de gemeente Dongen hebben we met MOED om de tafel gezeten om te kijken waar we slagen kunnen maken. MOED kan daar een rol in spelen. Gezamenlijk dingen aanpakken, waar zijn andere gemeentes mee bezig, waar kun je elkaars expertise gebruiken.”

Innovatieve aspecten

Waar zou een volgende Klankborddag over moeten gaan?

“Ik ben heel benieuwd naar innovatieve aspecten. Wat zijn de ontwikkelingen, wat staat ons te wachten? De eerste klankborddag was heel praktisch; dat was prima. Op een volgende zou ik meer inspiratie willen, een kijkje in de toekomst. Want de fase dat je het redt met installeren van zonnepanelen, papier inzamelen en led-lampjes is voorbij. We moeten ons opmaken voor een nieuwe slag.”

Plaats uw reactie