MENU

Door: Joris van Boxtel, 3 december 2018


Gemeenten in Hart van Brabant verduurzamen maatschappelijk vastgoed

In 2018 zijn er mooie stappen gezet in de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed in Hart van Brabant. De Gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Dongen hebben zonnepanelen gerealiseerd op het gemeentehuis. Daarnaast zijn er installaties in gebruik genomen op sporthallen en gemeenschapshuizen. Maar dat is nog niet alles….

 Zowel in het voor- als najaar van 2017 heeft MOED voor 4 gemeenten in Hart van Brabant (Hilvarenbeek, Goirle, Dongen en Waalwijk) SDE+ subsidies aangevraagd voor zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed. In 2018 zijn de meesten van deze aanvragen ook daadwerkelijk gerealiseerd. Het gaat dan om drie gemeentehuizen, twee sporthallen, twee gemeenschapshuizen en een basisschool. In totaal gaat het om een vermogen van 600.000 WP, waarmee voor een equivalent van 150 huishoudens energie kan worden opgewekt.

Daarnaast zijn voor twee theaters en een jongerencentrum de aanbestedingsprocedures afgerond en kan er begin volgend jaar een start worden gemaakt met de realisatie.

Zonnepanelen onderdeel bredere verduurzaming

De zonnepanelen zijn vaak een onderdeel van een set aan maatregelen om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Zo worden er op meerdere locaties ledverlichting geplaatst en warmtepompen en isolatie gerealiseerd.

Toon den Engelse van de Gemeente Hilvarenbeek zegt hierover: “In september en oktober zijn zonnepanelen gelegd op gemeentelijke gebouwen in Esbeek (gymzaal) en Biest-Houtakker (gemeenschapsruimte en basisschool) en op ons gemeentehuis. The job is done! Maar hier blijft het niet bij. Zonnepanelen zijn natuurlijk een zichtbare stap, maar we doen nog veel meer om te laten zien dat dat we de groene energie die we nodig hebben bewust zo min mogelijk gebruiken. Want de inzet van zonnepanelen gebruiken wij om onze duurzame ambitie te verwezenlijken: energieneutraal gemeentelijk vastgoed.

Later dit jaar worden diverse gevels en leidingen geïsoleerd. In een eerder stadium werd al ledverlichting toegepast in het gemeentehuis, Elckerlyc en op de gemeentewerf. Met deze maatregelen besparen we op onze energierekening en werken we als gemeente aan een duurzaam gebouwenbeheer. Het bespaarde geld zetten we opnieuw in voor de verduurzaming van onze gemeente.”

Ook voor de Gemeente Dongen geldt dat ze niet alleen zonnepanelen plaatsen op het Gemeentehuis, maar verder kijken naar de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Op de website van de Gemeente staat dat “het dak van De Cammeleur voorzien is van zonnepanelen en een warmtepompinstallatie. Bij sporthal de Salamander en ontmoetingsruimte de Leest wordt de huidige verlichting vervangen door LED-lampen. Gymzaal de Gaasjes is voorzien van een warmtepomp, een warmte-terugwininstallatie, duurzame verlichting met sensoren en binnenkort komen hier zonnepanelen op het dak. Verder worden de mogelijkheden onderzocht om milieustraat de Coolhof groener te maken”

Regionale ervaring meenemen

Via de gemeentelijke samenwerkingen, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, en door de rol van MOED in de regio worden de lessen die op andere plekken worden geleerd ook meegenomen in nieuwe trajecten. Dit zorgt er voor dat er versnelling plaatsvindt en trajecten efficiënter verlopen.

“Voor het realiseren van de zonnedaken is dankbaar gebruik gemaakt van de enthousiaste medewerking en deskundigheid van MOED. MOED heeft de businesscase berekend, de SDE subsidie aangevraagd en geadviseerd in het aanbestedingstraject.” – Gemeente Goirle

Wilt u meer weten over dit project?

Of wilt u graag advies over innoveren met energie & duurzamer ondernemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met:

Joris van Boxtel
Projectmanager
+31 (0) 6 45418641

jvanboxtel@duurzaammoed.nl
http://nl.linkedin.com/in/jorisvanboxtel