MENU

Door: Frits Buijs, 16 november 2017


Gemeente Dongen zet duurzame initiatieven op een rijtje

Vorig jaar december werd in Dongen het symposium Dongen gaat voor duurzame innovatie gehouden. Tachtig enthousiaste deelnemers bogen zich over de vraag wat er nodig is om Dongen in 2040 klimaatneutraal te maken. Bijna een jaar later bekijken we met drie betrokken ambtenaren wat er sinds die tijd is gebeurd. In september zetten zij alle ontwikkelingen voor de gemeenteraad op een rij. “En dat is best een lange lijst geworden”, zegt Astrid Egberts, beleidsadviseur team Vergunningen en Handhaving. “Je merkt dat het nu echt begint te lopen.”

In de informatiebrief aan de gemeenteraad staan verschillende soorten projecten bij elkaar, die één ding gemeen hebben: ze dragen bij aan een duurzamer Dongen in de toekomst. Mark Roza beleidsadviseur team Vergunningen en Handhaving: “In de praktijk nemen we als gemeente nog vaak de lead, maar we willen dat ook andere partijen initiatieven oppakken. We zeggen nadrukkelijk: ‘Ga er zelf mee aan de gang.'”

Maatschappelijke participatie

Het meest in het oog springen de plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Windmolens op bedrijventerrein De Wildert als de radar van vliegbasis Gilze- Rijen dit toelaat én zonneparken op De Wildert en Tichelrijt 3. Bij de realisatie van deze plannen is maatschappelijke participatie een vereiste. Bernard Lambooij, beleidsadviseur Ruimtelijk beleid: “De bevolking moet mede-eigenaar worden. Hiervoor wordt samengewerkt met de energiecoöperatie Energie Dongen.”

Een ander voorbeeld van burgerparticipatie is volgens Astrid Egberts het project Groen is goed te doen. Hierin werken woningbouwvereniging Cascade, de huurdersbelangencoöperatie en de gemeente samen om huurders in staat te stellen laagdrempelig deel te nemen aan collectieve zonnestroominstallaties. Dit project wordt ontwikkeld samen met Loon op Zand en Waalwijk, gemeentes waar Cascade ook actief is.

Egberts: “Zo proberen we ook mensen met een kleine portemonnee mee te nemen. Want elke vijf euro die je bespaart is meegenomen.”

Energieslurpers

Dat zwembaden energieslurpers zijn, weet iedereen. Dat is niet anders bij het Dongense zwembad De Vennen. Samen met stichting MOED kijkt de gemeente wat er gedaan kan worden aan energiebesparende maatregelen, zoals een schil om het gebouw. En voor de opwekking van de warmte zoekt men naar klimaatvriendelijke alternatieven. Mark Roza: “We onderzoeken de mogelijkheid om hiervoor snoeihout te gebruiken. Dit zit nog in de onderzoeksfase. Maar we hebben in ieder geval voldoende snoeihout. En daarmee beperk je het transport van brandstoffen.”

Ook bij de nieuw- en verbouw van schoolgebouwen is er veel winst te behalen; zowel op energiegebied als voor het binnenklimaat. Bij het Cambreurcollege zitten volgens Egberts mensen met een visie. “Zij onderzoeken of de nieuwbouw BENG kan worden, een Bijna Energie Neutraal Gebouw.” Ook voor de toekomstige nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum Dongen Vaart wordt onderzocht of dat BENG kan.

Voortrekkersrol

Bij twee grootschalige projecten werkt de gemeente Dongen op regionaal gebied samen met andere gemeentes. Dongen participeert in de Regionale Energiestrategie (RES). Daarnaast vervult het een voortrekkersrol in de regionale deal ‘Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant’. Hierbij worden bestaande woningen (particulier en huur) naar Nul op de Meter verbouwd en anders energetisch verbeterd. “De streefgetallen zullen we waarschijnlijk niet halen”, zegt Mark Roza, “maar er is wel een beweging in gang gezet waaruit de komende jaren concrete resultaten zullen volgen. De energetische verbeteringen worden uitgevoerd volgens het No-regretprincipe. Zodat elke aanpassing ook langdurige winst betekent.”

Energietransitie

Voor de toekomst ziet Bernard Lambooij grote mogelijkheden van het warmtenet dat deels al in de gemeente ligt. De warmte komt nu nog van de Amercentrale, maar er wordt al nagedacht over mogelijkheden mocht de centrale in de toekomst sluiten. Lambooij: “Je kunt dat ook zien als een kans. Het leidingennetwerk ligt er al. Dus we moeten kijken hoe we andere bedrijven die warmte produceren daar op aansluiten. Vergeet niet dat de energietransitie waar we nu inzitten een van de grootste transities is die Nederland ooit heeft meegemaakt.”

Foto: Bernard Lambooij, Astrid Egberts en Mark Roza zijn als ambtenaar betrokken bij de enrgietransitie in Dongen: “Je merkt dat het nu echt begint te lopen.”