MENU

Door: Michael Doove, 24 april 2020


Frans Mutsaers: “De energietransitie is de nieuwe focus van MOED”

Sinds 6 februari 2020 heeft Stichting MOED een nieuwe directeur, Frans Mutsaers. De vader, ondernemer en Brabander in hart en nieren zat sinds juni 2019 in het bestuur van MOED, en heeft grote plannen met de stichting: “We willen een herkenbare en concrete bijdrage leveren aan de realisatie van de energietransitie in de regio. De stichting heeft haar kwaliteit al bewezen, dus daar bouwen we op verder.”

Focus op de energietransitie

Met het aantreden van Frans als directeur is er gelijk een belangrijke verandering in gang gezet. Frans: “We hadden een breed portfolio en deden eigenlijk van alles met energie en duurzaamheid. Uiteindelijk hebben we in 2019 als bestuur besloten dat MOED zich exclusief gaat concentreren op de energietransitie. Het thema circulaire economie brengen we onder bij Midpoint Brabant, waar het heel goed past.”

Het gevolg van de nieuwe focus op de energietransitie is dat MOED ook ‘nee’ gaat zeggen tegen andere opdrachten. Toch is dat volgens Frans niet erg: “We zijn sterk met trajecten op het terrein van wind- en zonne-energie, en dat is zo’n 75 procent van ons werk. Maar ook energiebesparing is belangrijk onderdeel van de energietransitie en daar werken we ook al aan, bijvoorbeeld samen met andere partijen binnen de green deals op de bedrijventerreinen.”

Bewezen diensten

Met de specialisatie krijgt MOED volgens Frans ruimte om zich te richten op bewezen competenties en trajecten. Frans: “Ik denk dat we, dankzij onze oud-directeur Herman Gels, erg goed zijn in het van de grond krijgen van initiatieven, met een betrekkelijk beperkt werkkapitaal. We krijgen nu de ruimte om dit soort bestaande, bewezen trajecten te dupliceren of de schaal te kunnen vergroten.”

Daarbij ziet Frans ruimte voor verdere professionalisering: “Wat ik zou willen verbeteren is de follow-up na die start, waar onze kracht als initiator en ‘samenbrenger’ ligt. Het zou goed zijn als we onze vaardigheden verbeteren om projecten op de juiste manier effectief te beheren en samen met anderen uit te voeren.”

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

Een belangrijk traject binnen de energietransitie is de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Volgens Frans kan daar zeker een rol voor MOED zijn weggelegd, bijvoorbeeld als vehikel en intermediair bij de uitvoering van de plannen en samenwerking met het bedrijfsleven. Frans: “We zijn sterk in het verbinden van ondernemers met de overheid, twee belangrijke partijen binnen de REKS. Bovendien zijn er veel partijen bij betrokken, zoals de vele lokale energiecoöperaties. Dat is lastig praten, en dan kan een onafhankelijk platform als MOED helpen om elkaar te ontmoeten.”

Overigens kijkt Frans ook al verder vooruit, bijvoorbeeld door in te zetten op innovatie. Frans: “Denk bijvoorbeeld aan waterstof. Daar worden nu de eerste stappen gezet, en het lijkt succesvol te kunnen zijn. Zo zijn we betrokken bij de waterstofcoalitie en de plannen hier zijn nog kleinschalig, maar wel zeer veelbelovend.” Het grote voordeel van MOED bij dit soort innovaties is de link met het onderwijs. Frans: “We zijn een triple helix-organisatie, dus onderwijs, overheid én bedrijfsleven zitten bij ons aan tafel. Dat is belangrijk bij innovatieve projecten.”

Van de file naar de fiets

Frans heeft voor de komende jaren dus grote plannen met MOED, en daar heeft hij vertrouwen in: “Ik ben optimistisch. MOED bestaat al zo’n acht jaar, en dat is in deze sector lang. De stichting heeft haar kwaliteit bewezen. De huidige coronacrisis zal voor enige vertraging zorgen, maar de energietransitie is een noodzaak en blijft belangrijk om aan te werken.”

Op de vraag hoe Frans tot slot aankijkt tegen zijn nieuwe uitdaging als directeur, reageert hij enthousiast: “Ik ben er druk mee, maar het is inhoudelijk hartstikke interessant. Bovendien hoef ik de file niet meer in omdat ik kan fietsen naar mijn werk in de stad waar ik geboren en getogen ben. Ook daarom vind ik deze functie zo leuk. Wat wil ik nog meer?”