MENU

Door: Frits Buijs, 26 May 2016


Flinke dosis duurzaamheid in Meerjarenagenda Midpoint Brabant

Een gesprek met Bas Kapitein over duurzaamheid had niet beter gepland kunnen worden. Als directeur Strategie en Beleid bij Midpoint Brabant heeft hij net de laatste hand gelegd aan het Concept strategische meerjarenagenda 2016-2020. “En daar zit een flinke dosis duurzaamheid in.”

Bas Kapitein MOED“In de drie belangrijke hoofdthema’s Economie, Mens & Samenleving en Leefomgeving & Milieu, herken je de drie P’s: profit, people en planet. Wij streven groei van deze drie kapitalen na. Maar wel groei vanuit een duurzaam perspectief. En die drie hoofdthema’s koppelen wij in onze meerjarenagenda aan een onderscheidende manier van werken: social innovation.”

Nieuwe ideeën

In het concept strategische meerjarenagenda staat social innovation omschreven als ‘innovaties die in zowel hun doelstelling als in de manier waarop ze tot stand komen maatschappelijk zijn. Het gaat om nieuwe ideeën (producten, diensten, modellen) die voldoen aan een maatschappelijke behoefte en tevens nieuwe relaties of samenwerkingsverbanden creëren.’

Dat vraagt natuurlijk om een uitleg. Kapitein: “Bij innovatie denken we vaak aan technologische innovaties, bijvoorbeeld van Philips, of ASML. Maar aan die innovaties zit ook een zachte kant, bijvoorbeeld dat je nadenkt of mensen het product wel willen en hoe je het vervolgens vermarkt. Of allerlei juridische aspecten zoals intellectueel eigendom en patenten. Juist in die zachte kant van innovaties zijn wij in Midden-Brabant goed, met kennisinstellingen als Tilburg University en de hogescholen van Fontys en Avans.”

Uitdagingen van de toekomst

Een belangrijk aspect binnen de sociale innovatie is de arbeidsmarkt. “Hoe zorg je dat het bestaande en toekomstige personeel klaar is voor de uitdagingen van de toekomst? Bestrijding van de jeugdwerkloosheid tot nul procent speelt daarin een grote rol. Dat is onze brede opvatting van duurzaamheid.”

De economische ontwikkelagenda van Midpoint kent vier speerpunten: logistiek, zorg, smart industry en leisure. Gezien de toeristische activiteiten die al sinds jaar en dag in Midden-Brabant plaatsvinden is niet verwonderlijk dat ‘leisure’ binnen deze meerjarenagenda een grote rol speelt. “Wij streven naar een vitaal landschap met oog voor economische ontwikkelingen. Wil je mensen meerdere dagen in je regio vasthouden dan lukt dat niet alleen met de Efteling en de Beekse Bergen. Dan speelt het landschap daar ook een rol in. Bijvoorbeeld de Loonse en Drunense Duinen. Hoe zorg je ervoor dat dat Nationaal Park ook bij grotere drukte zijn unieke waarde behoudt en op den duur zelfs kan versterken? Daarvoor moet je samenwerken met gemeentes, ondernemers en het onderwijs.”

Wil tot samenwerken

De wil tot samenwerken ziet Kapitein ook bij MOED, dat volgens hem breed gedragen wordt door de negen gemeentes. “Het is niet zo dat Tilburg de voortrekkersrol speelt en dat de anderen er achteraan hobbelen. Ze doen het met z’n negenen. Dat zie ik in allerlei zaken terug, bijvoorbeeld hoe een aantal jaren geleden het overschot aan bedrijventerreinen in de regio werd aangepakt. Daar is ernstig in gesneden. Er is heel snel gehandeld en iedere gemeente heeft zijn deel van de pijn genomen.”

“Meer recente voorbeelden van die regionale samenwerking zijn de GebiedsGerichte Aanpak waarbij de negen gemeentes samenwerken om het fietsverkeer stevig op de kaart te zetten. En de samenwerkingsprojecten van Vitaal Leisure Landschap, duurzame landschapsontwikkeling met een focus op kleinschalige recreatie.”

Het definitieve concept Strategische Meerjarenagenda is hier > in te zien.

Bron foto: Citymarketing Tilburg