MENU

Door: DuurzaamMOED, 7 januari 2019


Financiering Burgerwindpark de Spinder is rond

Recentelijk is de ‘financial close’ voor burgerwindpark de Spinder in Tilburg behaald. Stichting MOED stond aan de wieg van dit burgerwindpark door lokale energie coöperaties te mobiliseren tot onderlinge samenwerking en in overleg met de initiatiefnemers: Gemeente Tilburg, Attero en Waterschap de Dommel.

Namens deze initiatiefnemers startte MOED de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan, waarmee de weg vrijkwam voor een unieke vergunningsprocedure, die zonder beroepsprocedure definitief werd. Inmiddels is MOED actief om elders in Midden Brabant windparken te initiëren en tot ontwikkeling te brengen met grondeigenaren en initiatiefnemers. Dit zo mogelijk in combinatie met het genereren van groene waterstof.

Met het ondertekenen van een groot aantal contracten zijn afgelopen periode forse stappen gezet in het realiseren van het burgerwindpark in Tilburg. Vrijdag 23 november 2018 zijn de grondcontracten getekend met Attero, Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en Natuurmonumenten. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder meer de vergoeding voor het plaatsen van de windmolens.

Het burgerwindpark is trots dat samen met de 11 lokale energiecoöperaties, Energiefonds Brabant en vele anderen deze mijlpaal is bereikt. En zij dankt alle leden van de energiecoöperaties die hebben geïnvesteerd in Spinderdelen. De inschrijving voor Spinderdelen is gesloten: 691 leden van de 11 energiecoöperaties hebben samen voor € 1,5 miljoen aan Spinderdelen gekocht! “We zijn ontzettend blij met dit resultaat”, aldus bestuurslid Ruud Zuer. “Inwoners van Hart van Brabant zijn dus zeker bereid om zelf ook te investeren in een duurzame samenleving. En we hebben nu voldoende eigen vermogen om het burgerwindpark te gaan realiseren.”