MENU

Door: Herman Gels, 20 June 2014


“Er was behoefte aan concrete projecten”

Hij begon drie jaar geleden als kwartiermaker en regisseur bij het project MOED, opgezet door de gemeentes Tilburg, Waalwijk en Goirle. Inmiddels is de Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid een onafhankelijke stichting, waarvan Herman Gels directeur is. “De initiatiefnemers vonden dat er te veel gepraat werd over duurzame ontwikkeling. Ze hadden behoefte aan concrete projecten.” Dat was niet tegen dovemansoren gezegd.

De afgelopen jaren heeft MOED al het een en ander voor elkaar gekregen. Voor tapijtmaker Desso uit Waalwijk deed MOED onderzoek naar de mogelijkheden om de energievoorziening te verduurzamen. Waarbij vanuit de cradle-to-cradlegedachte ook (her)gebruik van oude tapijten meegenomen is. Gels: “Wij hebben een stuk of tien technologieën onderzocht, waarvan we er nu één gaan uitwerken. Binnen dit project had MOED de rol van regisseur en projectleider.”

Maatschappelijk vastgoed

Een ander thema waar MOED nauw bij betrokken is, is de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Bijvoorbeeld bij de zeventig basisscholen in Tilburg. Daar is gekeken naar isolatie, andere verlichting en ook de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Voor veertig scholen bleek dat interessant en inmiddels is er 4,5 miljoen euro beschikbaar om de panelen ook daadwerkelijk te kunnen exploiteren.

Nieuwbouwprojecten

Met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed onderzoekt MOED ook de mogelijkheden bij zorgcentra, wijkgebouwen en het Tilburgse popcentrum 013. Buiten Tilburg gaat het volgens Gels vaak om nieuwbouwprojecten. Zo heeft MOED eens kritisch naar het nieuwbouwplan voor een gemeenschapshuis in Kaatsheuvel gekeken. Gels: “De vraag was hoe het plan duurzamer gemaakt kon worden. Wij laten dan zien dat een kleine extra investering in de bouw op de langere termijn groot voordeel op kan leveren.”

Green Deals

Ook bij de Green Deals die de afgelopen jaren door de gemeente Tilburg en diverse bedrijven gesloten zijn, was MOED steeds een partner. Als verbinder, onderzoeker of als uitvoerder. Want MOED vervult verschillende rollen in het totale proces van verduurzaming.

Business case

Gels: “In eerste instantie gaat het erom partijen bij elkaar te brengen rondom een succesvolle business case. Soms zit daar nog een stap voor die ik sensibiliseren noem. Zorgen dat er belangstelling voor een bepaald duurzaam project ontstaat.”

“Vervolgens kom je in de ontwikkelingsfase. Dat is de periode waarin je risico neemt. De fase waarin je veel uren en deskundigheid steekt zonder de zekerheid dat het gaat lukken.”

“Tot slot neemt MOED, waar mogelijk, ook deel in projecten. De tijd en het geld die er in de onderzoeksfase zijn ingestoken worden dan gekapitaliseerd en als investering opgevoerd.”

Halen en brengen

Welke rol ziet hij voor het platform www.duurzaammoed.nl?

Gels: “Vooral halen en brengen. Partijen kunnen er hun ervaringen kwijt, maar er is ook praktische informatie te vinden. In de beginperiode van MOED waren we vooral op projecten gefocust. Daardoor schoot de communicatie er wel eens bij in. Dat gaan we met dit platform rechtzetten.”

“Het platform richt zich overigens wel op professionele organisaties. Wij zijn er niet voor de individuele burger. Daar is bijvoorbeeld het Klimaatbureau in Tilburg voor. Maar met Energiecoöperaties werken we wel samen.”

Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes