MENU

Door: DuurzaamMOED, 10 januari 2020


Eerste resultaten onderzoek duurzame algenkweek

De huidige intensieve productie van dierlijke eiwitten, vis- en palmoliën is milieuvervuilend en heeft een exorbitante CO2 voetafdruk. Algenkweek lijkt een duurzaam en volwaardig alternatief om deze eiwitten op duurzame manier te verkrijgen. Eén van de projecten van MakerSpace/stichting MOED is het project Algea Future Farming: Geconditioneerde algenkweek en -verwerking (als circulair economisch alternatief voor de intensieve landbouw).

Marktsituatie

Er zijn nog maar weinig lokale spelers op de internationale markt die deze alternatieve producten in bulk kunnen leveren. Tevens worden deze producten met algen voornamelijk aan de andere kant van de wereld geproduceerd en per boot of vliegtuig naar Europa gehaald.  De kostprijs voor de productie van kleinschaligere initiatieven zijn te hoog en de kwaliteit van het product inconsistent. Deze situatie blijft voortduren omdat de markt wordt gekenmerkt door grote, langjarige contracten die nieuwe innovatieve spelers weinig ruimte bieden.

Onderzoek nieuwe mogelijkheden

Een projectteam, bestaande uit o.a. studenten van de HAS doet onderzoek naar de mogelijkheden voor het commercieel kweken van algen in vrijgekomen agrarische bestemmingen (VAB’s). In de provincie Brabant stond in 2016 ongeveer 2 miljoen m2 aan agrarische gebouwen leeg. Naar verwachting zal dit de aankomende 13 jaar verdubbelen naar 4 miljoen m2 (Provincie Noord-Brabant, 2016). Wanneer een commerciële algenkweek in VAB’s van Midden-Brabant voor de productie van omega-3 vetzuren kan worden gerealiseerd, zal dit de bovenstaande twee problemen (leegstand en niet duurzame eiwitten) tegelijk aanpakken.

Duurzaam kweekproces

Het kweekproces is opgezet vanuit geïndustrialiseerde productieprocessen om zo het kweekproces te optimaliseren en maximaliseren. Hiervoor is gekozen voor een radicaal andere kweekinstallatie die eenvoudig is te realiseren en op te schalen met een gering aantal vierkante meters per installatie. Daarnaast is het van wezenlijk belang om de energiekosten te minimaliseren door slim om te gaan met verlichting, thermische verliezen, duurzaam opwekken van stroom, warm water en de opslag daarvan.

Eerste successen

De eerste twee delen van de onderzoeken zijn succesvol afgerond, wat heeft geresulteerd in het stabiel kunnen opkweken van de algen in een nieuw type reactor. Vanuit de eerste deelopdracht is met succes gekozen voor het kweken van zoutwater-algen. Ook de opslag van de algen is gelukt. Hierdoor kunnen ze overleven waardoor een volgende groep studenten voort kan met de kweek van hun voorgangers. De tweede opdracht nu is het verder ontwikkelen en optimaliseren van het kweekproces, en het aanvang maken met het schrijven van de business case.

Het project valt als “Duurzaam produceren in de Agro-Foodsector” van de HAS binnen de kaders van het Lectoraat.