MENU

Door: DuurzaamMOED, 23 april 2015


Dongen zet duurzame stip aan de horizon

Veel duurzame projecten in Dongen staan nog in de kinderschoenen, maar dat betekent niet dat de gemeente niet ambitieus is. Samen met de energiecoöperatie Energie Dongen en andere lokale partners zet de gemeente in op een energieneutraal Dongen. Wethouder Bea van Beers: “Zo’n stip aan de horizon is belangrijk. Het stimuleert om daadwerkelijk stappen te zetten.”

Bea van Beers duurzaam Dongen“Om onze ambities handen en voeten te geven gaan we samen met Energie Dongen en onder andere woningcorporatie Casade een Lokaal Energie Akkoord opzetten. Zorgen dat je niet een te grote dromer wordt, maar ook dingen voor elkaar krijgt. We zijn bezig om invulling te geven aan die agenda. Kijken wat wel en wat niet haalbaar is.”

Grootse plannen

Ook met het bedrijventerrein De Wildert heeft de gemeente grootse plannen. Het moet een duurzaam bedrijventerrein worden waar bedrijven elkaar versterken. Van Beers: “Momenteel zitten er twee grote bedrijven op het terrein, Coca Cola en glasfabrikant Ardagh. Bij de productie van glas komt veel restwarmte vrij, die nu nog de lucht in gaat. Coca Cola en andere nieuw te vestigen bedrijven kunnen die warmte juist goed gebruiken en het is logisch dat deze bedrijven hiervoor gaan samenwerken.”

Bij de ontwikkeling van de rest van het bedrijventerrein, nog zo’n 15 hectare, speelt de gemeente nadrukkelijk een rol. “Duurzaamheid is daarbij leidend”, zegt Mark Roza, ambtenaar milieu en duurzaamheid. “We hebben veel ideeën hoe we het terrein duurzaam kunnen ontwikkelen.”

Passende bedrijven

“MOED kan daarbij een rol spelen; bijvoorbeeld bij het aantrekken van passende bedrijven. Wat is wel haalbaar en wat niet”, zegt wethouder van Beers. “We hebben al een aantal keren met MOED om de tafel gezeten, om te sparren over duurzame projecten in onze gemeente. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar zo snel op. Dan is het fijn om met MOED te bespreken wat je wel en wat je niet aan wilt pakken.”

Verschillende rollen

De rol die de gemeente Dongen in de verschillende processen speelt verschilt. Van Beers: “Soms zijn we organisator of trekker van een project, soms facilitator. Of we brengen partijen samen. Een ander duurzaam project in Dongen is Buurkracht, waarbij een buurt wordt gestimuleerd om energie te besparen. Dit project van Enexis draait geheel zelfstandig in samenwerking met Energie Dongen. Daarbij neemt de gemeente de kosten voor het drukwerk voor haar rekening.”