MENU

Door: Jan Egberts, 22 maart 2016


Diverse subsidiekansen voor duurzame energie in 2016

Voor ondernemers die willen investeren in duurzame energie en/of energiebesparing zijn er in 2016 verschillende subsidiekansen- en mogelijkheden. Zo  zal de SDE+ regeling op 22 maart worden opengesteld voor het indienen van aanvragen, is de EIA-regeling verruimd en is er een nieuwe investeringssubsidie voor duurzame energie via de ISDE regeling.

Stimulering Duurzame Energie (SDE+): openstelling vanaf 22 maart

Als u als (MKB-)ondernemer duurzame energie gaat produceren, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de SDE+ regeling. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van het middel, zoals bij de EIA het geval is. De subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de kostprijs van grijze energie. In 2016 komen de volgende categorieën duurzame energie in aanmerking voor subsidie: biomassa, wind, water, zon en geothermie.

De vergoeding wordt verstrekt gedurende een periode van 5,  8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie duurzame energie. Ook de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Dit kan echter oplopen tot enkele miljoenen over de totale projectperiode!

Er komen 2 gefaseerde openstellingen in 2016. De eerste ronde vindt plaats vanaf 22 maart tot en met 28 april met een budget van 4 miljard euro. In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag.

Energie Investeringsaftrek (EIA): aftrekpercentage stijgt naar 58%

Indien u als ondernemer investeert in energiezuinige technieken of duurzame energie, dan is er een fiscaal voordeel mogelijk via de EIA regeling. Een percentage van de investering mag dan worden afgetrokken van de fiscale winst. In 2016 is dit percentage aanzienlijk verhoogd, namelijk van 41.5% naar 58%. Daarnaast is het budget ten opzichte van 2015 met € 60 miljoen verruimd naar € 161 miljoen. De aftrek is mogelijk indien het bedrijfsmiddel of de voorziening voorkomt op  de energielijst van 2016. Investeringen die niet op de lijst voorkomen, maar wel een aanzienlijke energiebesparing opleveren, kunnen ook worden ingediend. De regeling is gedurende het gehele jaar geopend.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE): subsidie voor kleine productie-installaties

De ISDE is een nieuwe regeling die zowel particuliere als zakelijke gebruikers tegemoet komt in de aanschaf van kleine apparaten die duurzame energie produceren. Voor 2016 is er een budget van €70 miljoen beschikbaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het apparaat en de energieprestatie met een uitgangspunt van ongeveer 20% van de investeringskosten.

Warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels komen in aanmerking. De regeling is gedurende het gehele jaar geopend tot het budget is uitgeput.

Meer informatie?

Bent u voornemens om  te investeren in duurzame energie en/of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Neem dan contact op met mij of een van onze adviseurs via 013–467 04 00 of info@rte.nl. Wij kunnen u per regeling adviseren over de mogelijkheden en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject.

Bron foto: Gemeente Waalwijk

Plaats uw reactie