MENU

Door: Tom Francken, 26 augustus 2014


Desso gebruikt expertise MOED

Tapijtfabrikant Desso heeft een punt aan de horizon. In 2020 wil het bedrijf 100% duurzame energie gebruiken voor de productie en verwerking van tapijten. Hiervoor zet het Waalwijkse bedrijf in op verschillende sporen. De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) ondersteunt Desso in dit streven.

Tom Francken, CFO bij Desso licht toe: „We maken gebruik van energie uit zonnepanelen, willen graag een windmolen in Waalwijk en zijn druk bezig om ook gas duurzaam op te wekken.”

Houtsnippers voor biogas

Tot nu toe maakt Desso bij de productie gebruik van conventioneel gas. Maar het bedrijf zoekt naar manieren om duurzaam gas te winnen. Nadat een plan voor een biomassacentrale in samenwerking met ZLTO op niets uitliep, zet het bedrijf nu in op een nieuw type installatie waar biogas wordt geproduceerd met gebruik van houtsnippers, verkregen middels een mogelijke samenwerking met Natuurmonumenten.

Deze installatie richt zich op een pyrolyse, een proces waarbij materialen onder hoge temperaturen worden ontleed zonder dat er zuurstof bij komt. En er dus ook geen vuur ontstaat.

Tom Francken CFO DessoProcesbegeleiding

Francken: „We hebben MOED ingehuurd voor een stuk procesbegeleiding. Daarmee doen wij én MOED veel kennis op, die MOED later weer kan gebruiken bij andere projecten. We hebben een tiental varianten waaronder pyrolyse bekeken en nu komt er eentje bovendrijven als ’t meest ideaal. Binnen een halfjaar moet duidelijk zijn of we hier mee door gaan.”

Volgens Francken kunnen bedrijven in Midden-Brabant hun voordeel doen met de expertise van MOED. „Zonnepanelen bijvoorbeeld plaats je waarschijnlijk maar één keer. Dus het moet meteen goed zijn. Daarin kan MOED een rol spelen. Expertise uitwisselen is heel belangrijk. Je wilt met mensen om tafel zitten die het al eerder meegemaakt hebben.”

Cradle to cradle

Francken is blij dat er op dit terrein veel gebeurt in de regio Midden-Brabant. „Vooral de gemeentes Tilburg en Waalwijk zijn erg actief op dit vlak. Ik merk dat Waalwijk ook actief meedenkt en meewerkt. Bijvoorbeeld om de mogelijkheden voor plaatsing van een serie nieuwe windmolens aan de rand van het industrieterrein (Haven III) te onderzoeken.”

Duurzaamheid wordt voor het bedrijfsleven steeds belangrijker, weet ook Francken. „Desso werkt vanuit de Cradle-to-cradle-gedachte. Wij ontwerpen en produceren onze producten zo dat ze een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de menselijke gezondheid. Als bedrijf moet je een duurzame strategie hebben. Met enkel een lineaire visie red je het niet. Maar je duurzame strategie moet wel inhoud hebben.”

Rendabel

„Het bedrijfsleven is de laatste jaren veel duurzamer gaan denken en werken. Dat heeft er ook mee te maken dat duurzaamheid rendabeler is geworden. Je hoeft het niet alleen maar uit idealisme te doen, maar met energiemaatregelen kun je ook geld verdienen. Uiteindelijk moet je onderaan de streep wel wat overhouden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

„De laatste jaren zijn ook de grote jongens, zoals Dow en DSM bezig om hun productieproces te verduurzamen. En net als wij spreken zij ook hun leveranciers er op aan. Een uitdaging blijft de verf. Voor bepaalde felle kleuren heb je materiaal nodig. Daar hebben die verfjongens nog geen goede oplossing voor. Maar ook daar zien we wel een kentering.”