MENU

Door: DuurzaamMOED, 2 april 2015


De risico’s en kansen van klimaatverandering voor Nederland

Het klimaat in Nederland verandert: Zo is de gemiddelde temperatuur in Nederland over de afgelopen eeuw met 1.7 graden Celsius gestegen en nam het aantal jaarlijkse zomerse dagen met bijna 20 toe. De totale hoeveelheid jaarlijkse neerslag steeg met ongeveer 20 procent en ook de frequentie van hevige regenbuien nam sterk toe.

Wereldwijd treden natuurrampen door weersextremen frequent op. Zo zijn er in het eerste decennium van de 21e eeuw 3.000 natuurrampen gerapporteerd door overstromingen, hittegolven, droogtes, stormen en cyclonen. Door de klimaatverandering kunnen dit soort rampen vaker gaan voorkomen.

Risico’s en kansen

Klimaatverandering heeft in Nederland nu al uiteenlopende effecten. Voorbeelden hiervan zijn de toename van wateroverlast als gevolg van piekbuien, een toegenomen kans op allergieën bij daarvoor gevoelige mensen en een toegenomen druk op de natuur.

De belangrijkste klimaatrisico’s voor Nederland op mondiale schaal zijn verstoring van handelsketens die leiden tot prijsschommelingen en internationale conflicten. Binnen Europa betreffen de belangrijkste risico’s vooral de vitale infrastructuur. Omdat weersextremen vaker voorkomen zullen zij een bedreiging vormen voor de elektriciteits-, ICT- en transportnetwerken.

Ook al probeer je liever klimaatverandering te voorkomen, er doen zich wereldwijd voor Nederland ook kansen voor. Bijvoorbeeld wanneer de aanpassing aan klimaatverandering nadrukkelijker een plek krijgt in het buitenlands beleid, zoals op het terrein van internationale veiligheid, landbouw en stedelijke ontwikkeling. Nederlandse bedrijven, onderzoekers en bestuurders kunnen dan met hun kennis en ervaring van watermanagement en integraal ontwerpend werken een belangrijk bijdrage leveren aan mondiale klimaatadaptatie.

Meer informatie over klimaatonderzoek van het PBL en KNMI vindt u hier. Klimaatverandering voorkomen kunt u hier.