MENU

Door: martijn, 30 August 2012


CO2-Compensatie

Nog niet te reduceren broeikasgassen van vervoer op de weg en vliegreizen, kan met behulp van compensatieprojecten worden gecompenseerd. Door het restant aan veroorzaakte broeikasgassen te neutraliseren neemt u honderd procent verantwoordelijkheid voor de eigen uitstoot en wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van klimaatverandering. Zie hieronder voor meer informatie en vraag de partners op deze pagina om hun advies.

Plaats uw reactie